Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Aktualizacja planu transportowego
29-10-2020

Aktualizacja planu transportowego

Data wydarzenia: 29-10-2020

Ogłoszenie Starosty Drawskiego z dnia 29 listopada 2020 r. w sprawie aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Drawskiego”.

Starosta Drawski na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2475 ze zm.), ogłasza informację
o aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Drawskiego” (planu transportowego). W dniach od 29 października 2020 do
19 listopada 2020 r. ww. dokument zostaje poddany konsultacjom społecznym.
W związku z powyższym zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane strony do składania uwag i propozycji zmian do aktualizacji Planu transportowego.
Z treścią dokumentu można zapoznać się (dokument zostanie wyłożony do wglądu):
  • w siedzibie Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim przy Pl. Elizy Orzeszkowej 3, pokój nr 302 (budynek główny Starostwa Powiatowego),  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 13:30  –  wersja papierowa,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim: www.bip.powiatdrawski.pl (zakładka Ogłoszenia) – wersja elektroniczna.
Opinie i uwagi do projektu w ramach konsultacji społecznych można składać jedynie
w formie pisemnej w terminie do dnia 19 listopada 2020 r. (liczy się data wpływu) na specjalnie przygotowanym formularzu (formularz do pobrania w siedzibie tut. Starostwa lub
z Biuletynu Informacji Publicznej tut. Starostwa - zakładka Ogłoszenia):
  • drogą elektroniczną (skan) na adres e-mail: konsultacje@powiatdrawski.pl, wpisując
    w tytule „Konsultacje społeczne PT”,
  • pod adres: Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, Pl. Elizy Orzeszkowej 3 (Biuro Obsługi Klienta, parter pokój 01) – osobiście lub korespondencyjnie.
Rozpatrywane będą jedynie opinie i uwagi, które wpłyną do siedziby Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim w terminie do dnia 19 listopada 2020 r.
Aktualizacja obejmuje zmianę w postaci uzupełnienia wariantu podstawowego o 15 nowo utworzonych linii autobusowych w ramach publicznego transportu zbiorowego.
 
Załączniki do pobrania:
Tekst: Anna Hnatkowska, Wydział Inwestycji Powiatu
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona