Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Powiatu Drawskiego
20-11-2020

Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 20-11-2020

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) zwołuję XXVIII sesję Rady Powiatu Drawskiego z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (częściowy zdalny tryb obradowania).

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.
  
 Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów :
a) z XXVI sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 23.10.2020 r.
b) z XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Drawskiego z dnia 06.11.2020 r.
 4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami
druk nr  1533.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6. Trybuna obywatelska.
7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.
8. Informacja o stanie środowiska na obszarze województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru powiatu drawskiego – druk nr 1551.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe na jeziorze Zarańsko w gminie Drawsko Pomorskie  
b) zatwierdzenia uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych Powiatu Drawskiego z dnia 20.02.2020 r. w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia  –  druk nr 1506;
c) wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym na 2021 rok – druk nr 1521;
d) uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021druk nr 1418;
e) aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Drawskiego” –  druk nr 1537; zał 
f) wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia usług publicznego transportu zbiorowegodruk nr 1539;
g) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 - druk nr 1546, zał Nr 1, zał Nr 2, zał Nr 3.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Komunikaty i sprawy różne.
12. Zakończenie sesji.
.                                                                                                      
 

  Przewodnicząca Rady

Urszula Ptak

 

 

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) obrady sesji Rady Powiatu Drawskiego będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Drawskiego oraz na stronie internetowej powiatu: www.powiatdrawski.pl.

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona