Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Informacja z XXVIII sesji Rady Powiatu Drawskiego odbytej  w dniu 27 listopada 2020 r.
30-11-2020

Informacja z XXVIII sesji Rady Powiatu Drawskiego odbytej w dniu 27 listopada 2020 r.

Data wydarzenia: 30-11-2020

W dniu 27 listopada 2020 roku odbyła się XXVIII sesja Rady Powiatu Drawskiego.

Sesję prowadził Pan Karol Korczyński – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Drawskiego. 
 
Na podstawie art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.)  sesja Rady Powiatu Drawskiego odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (częściowy zdalny tryb obradowania).
 
Podczas sesji Radni przyjęli informację o stanie środowiska na obszarze województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru powiatu drawskiego.
 
Ponadto Radni przyjęli uchwały w sprawie :
a) przyjęcia stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe na jeziorze Zarańsko w gminie Drawsko Pomorskie;
b) zatwierdzenia uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych Powiatu Drawskiego z dnia 20.02.2020 r. w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
c) wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym na 2021 rok;
d) uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021;
e) aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Drawskiego”;
f) wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego;
g)  zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020.

 

Sporządziła:Joanna Rudziewicz–Inspektor w Wydziale Biuro Rady Powiatu

 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona