Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2021
09-12-2020

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2021

Data wydarzenia: 09-12-2020

Jesteś osobą niepełnosprawną posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne z tym orzeczeniem?

Opiekujesz się dzieckiem do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji  i edukacji?
Jeśli potrzebujesz wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w codziennym funkcjonowaniu – zadzwoń do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim pod nr telefonu 94 363 37 62 lub wyślij zgłoszenie (załącznik Nr 8 do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021) na adres e-mail: pcprdrawsko@wp.pl
Zgłoszenia przyjmowane są do 14 grudnia 2020 r.
 
 
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim zaprasza osoby chętne do świadczenia  usług „ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” do składania ofert.
USŁUGI ASYSTENTA MOGĄ ŚWIADCZYĆ:                                                                              
1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach:  asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,                                                                                          
2) osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,                   
3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, osoba niepełnosprawna  lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.
USŁUGI ASYSTENTA NIE MOŻE ŚWIADCZYĆ:
Członek rodziny, opiekun prawny lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.
 
USŁUGI ASYSTENTA BĘDĄ POLEGAĆ:                                                                                            
  Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
a)    wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
b)    zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c)     załatwieniu spraw urzędowych;
d)    nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
e)    korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
f)  wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzanu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.
 
CZAS ŚWIADCZENIA USŁUGI ASYSTENTA: Czas trwania usług asystenta – usługi mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu  wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie, w przypadku dzieci do 16 roku życia 30 godzin.
 
 Tekst: PCPR w Drawsku Pomorskim

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona