Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Kolejne drogi wyremontowane
10-12-2020

Kolejne drogi wyremontowane

Data wydarzenia: 10-12-2020

W dniu 20.11.2020 r. odbył się odbiór techniczny robót drogowych wykonywanych na drodze powiatowej nr 1982Z i gminnej pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1982Z i budowa drogi gminnej w miejscowości Giżyno”.

Komisja w skład której wchodzili przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim,  przedstawiciele Gminy Kalisz Pomorski oraz główny wykonawcy firma Roboty Drogowo-Budowlane, Jacek Karpiński, Ul. Norwida 9/7, 77-400 Złotów odebrała roboty drogowe i przekazała obie drogi do eksploatacji.
Inwestycja polegała na remoncie drogi powiatowej nr 1982Z od km 0+000 – 0+449,34 i łącznika o długości 88,04 mb oraz budowie drogi gminnej o dł. 582 m w miejscowości Giżyno (województwo zachodniopomorskie, powiat drawski, gmina Kalisz Pomorski). Remont drogi powiatowej obejmował poszerzenie nawierzchni do szerokości 6,0 mb, przebudowie łuków poziomych, oraz wykonanie wjazdów na przyległe posesje. Budowa drogi gminnej na dz. nr 187/45 w m. Giżyno w Gminie Kalisz Pomorski obejmowała wykonanie drogi gminnej o dł. 582 m od drogi powiatowej nr 1982Z. Konstrukcja nawierzchni została wykonana z warstwy kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm 0/31,5 mm. Odprowadzenie wód opadowych oraz roztopowych odbywać się będzie powierzchniowo do istniejących zagłębień terenu poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejących rowów przydrożnych.
Drogi zostały dofinansowane środkami przyznanymi w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej (umowa 00323-6523.2-SW1610413/19/20 z 23.06.2020 r. oraz aneksu nr 1 z 07.10.2020 r.). Inwestycja współfinansowana jest również z budżetu Powiatu Drawskiego oraz Gminy Kalisz Pomorski.
 
 Wartość całej inwestycji
559.983,21 zł w tym: roboty drogowe 558.217,94 zł
Dofinansowanie w ramach programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020
110.769,00 zł
 Powiat Drawski
224.989,74
 Gmina Kalisz Pomorski

224.224,47

 

Tekst: Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim

 

 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona