Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Wsparcie dla DPS
10-12-2020

Wsparcie dla DPS

Data wydarzenia: 10-12-2020

Dom Pomocy Społecznej w Darskowie informuje o otrzymaniu grantu na wspieranie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. RAZEM dla DPS nr POWR.02.08.00-00-0095/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym w wysokości 124 700,00 zł.

Środki te przeznaczone są na łagodzenie skutków pandemii COVID-19 i przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom dla osób znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka – starszych i niepełnosprawnych, przewlekle chorych Mieszkańców DPS - poprzez zapewnienie im ciągłości opieki i wsparcia w celu ochrony zdrowia i życia.

Tekst: DPS w Darskowie

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona