Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Informacja z XXIX sesji Rady Powiatu Drawskiego  odbytej w dniu 18 grudnia 2020 r.
22-12-2020

Informacja z XXIX sesji Rady Powiatu Drawskiego odbytej w dniu 18 grudnia 2020 r.

Data wydarzenia: 22-12-2020

W dniu 18 grudnia 2020 roku odbyła się XXIX sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadziła Pani Urszula Ptak – Przewodnicząca Rady Powiatu.

Głównym tematem sesji było : podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2021. Zgodnie z przyjętym budżetem dochody Powiatu w 2021 r. zaplanowano w kwocie 101.869.630,00 zł., w tym dochody majątkowe - 7.681.043,42 zł co stanowi ok. 7,5 % dochodów ogółem, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie 103.998.613,00 . w tym wydatki majątkowe - 13.460.801,14 zł. co stanowi ok. 13 % wydatków ogółem.
Podczas sesji Rady Powiatu Drawskiego Radni przyjęli:
  1. plan pracy Rady Powiatu Drawskiego na rok 2021;
  2. plany pracy komisji stałych Rady Powiatu na rok 2021;
  3. plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021.
   Ponadto Radni przyjęli następujące uchwały:
a) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2021-2036;
b) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Darskowie;
c) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim;
d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć;
e) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2020 r.;
f) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020;
g) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2020 2036;
h) ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2020 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.

 

Sporządziła: Barbara Kotwica,  Naczelnik Wydziału Biuro Rady Powiatu

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona