Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

 Zawiadomienie o nadzwyczajnej XXX sesji Rady Powiatu Drawskiego
24-12-2020

Zawiadomienie o nadzwyczajnej XXX sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 24-12-2020

Na podstawie art. 15 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną XXX sesję Rady Powiatu Drawskiego z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (częściowy zdalny tryb obradowania).

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 30 grudnia 2020 roku (środa) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawie :
a) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2020 – druk nr 1614; zał Nr 1, zał Nr 2.
b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2020 – 2036
3. Zakończenie sesji.

 

 

       

                                                                                                    Przewodnicząca Rady

                                                                                                            Urszula Ptak

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona