Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Program rządowy „ZA ŻYCIEM”- oferta Zespołu Placówek Terapeutycznych w Bobrowie na rok 2021
26-01-2021

Program rządowy „ZA ŻYCIEM”- oferta Zespołu Placówek Terapeutycznych w Bobrowie na rok 2021

Data wydarzenia: 26-01-2021

Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w ramach Programu Rządowego „ZA ŻYCIEM”.

Oferta placówki poszerzyła się o dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia specjalistyczne dla dzieci objętych tą formą terapii i rehabilitacji.
Program skierowany jest dla dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz do tych, które borykają się z trudnościami w rozwoju od urodzenia do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.
Celem działania programu jest zapewnienie dziecku z niepełnosprawnością lub zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie, dostępu do aktywnej pomocy poprzez udzielenie interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.
 
W ramach programu realizowane są następujące formy terapii:
 • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna;
 • fizjoterapia- rehabilitacja ruchowa;
 • logopedia;
 • neurologopedia;
 • dogoterapia;
 • biofeedback;
 • zajęcia z tyflopedagogiem- rehabilitacja wzroku;
 • zajęcia z psychologiem;
 • zajęcia z pedagogiem specjalnym ;
 • zajęcia z rytmiki- muzykoterapia;
 • integracja sensoryczna;
 • terapia behawioralna w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera;
 • TUS- trening umiejętności społecznych;
 • terapia ręki;
 • hipoterapia;
 • konsultacje z dietetykiem;
 • konsultacje lekarskie.
 
Maksymalny tygodniowy wymiar zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które ośrodek może zorganizować dla dzieci objętych programem „Za życiem” wynosi 5 godzin tygodniowo.
Specjaliści wybrani do świadczenia usług terapeutycznych w ramach Programu „Za życiem” mają pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi- w tym z dziećmi młodszymi,  w wieku 0-3lata. Każdy ze specjalistów, pracując z dzieckiem tworzy diagnozę funkcjonalną oraz Indywidualny Program Pracy, tak aby oddziaływania terapeutyczne były optymalnie dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka. Zajęcia odbywają się w salach dostosowanych do potrzeb dziecka.
Zajęcia prowadzone są się w kilku placówkach na terenie powiatu drawskiego, tak aby oferta terapeutyczna mogła dotrzeć do jak największej ilości odbiorców. Miejsca, w których realizowane są zajęcia:
Czaplinek: ul. Wałecka 57 oraz ul. Parkowa 2,
Drawsko Pomorskie: ul. Seminaryjna 2, ul. Złocieniecka 25
Kalisz Pomorski: Przedszkole Miejskie „Bajkolandia”, ul. Janowiecka 2A.
 
Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są pod numerem tel. 943671463 oraz 792231683.

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą!

 

Tekst: Małgorzata Siluk, ZPET w Bobrowie

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona