Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Starosta o Rankingu ZPP - video
01-03-2021

Starosta o Rankingu ZPP - video

Data wydarzenia: 01-03-2021

Jak już wcześniej informowaliśmy, Powiat Drawski po raz kolejny został wysoko oceniony w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów organizowanym przez Związek Powiatów Polskich i znalazł się w ścisłej czołówce. W kategorii powiaty do 60 tys. mieszkańców zajął drugie miejsce, uzyskując łączną liczbę punktów 49 125. Dosłownie „o włos” wyprzedził nas Powiat Augustowski, który zdobył 51 806 pkt.

W tegorocznej edycji konkursu Powiat Drawski najwięcej punktów otrzymał za ilość pozyskanych środków finansowych pochodzących z funduszy zewnętrzach i krajowych przeznaczonych na inwestycje w infrastrukturę i realizację zadań powiatowych, szkolenie kadry, współpracę z organizacjami pozarządowymi i samorządami, promocję rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu, promocję szlaków rowerowych oraz realizację programów na rzecz osób niepełnosprawnych. Zakres tematyczny podlegający ocenie jury był bardzo obszerny, a tak dobry wynik otrzymaliśmy po spełnieniu aż 51 kryteriów na 63 możliwe.
Jako samorząd powiatowy spełniliśmy większość wytyczonych w zeszłym roku celów. Zajmując w zeszłorocznej edycji konkursu trzecie miejsce, obiecaliśmy sobie nie zwalniać tempa i z jeszcze większą starannością pracować na rzecz rozwoju regionu i poprawy życia mieszkańców oraz podejmować działania usprawniające funkcjonowanie urzędu – mówi starosta drawski Stanisław Cybula.
Powiat Drawski w konkursie uczestniczy nieprzerwanie od 2007 roku. W tym okresie zajmował różnie miejsca i tak np.: w roku 2007 zajął 29 miejsce, 2010 r. – 13 miejsce, 2012 r., 2013 r. i 2014 r.  – 1 miejsce, a w 2019 r. – 3 miejsce.
Warto podkreślić, że udział gmin i powiatów w ogólnopolskim rankingu oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa samorządów. Eksperci oceniający nadsyłane dokumenty przyznają punkty zgodnie z klasyfikacją konkursową i biorą pod uwagę spawy ważne dla rozwoju regionu, szczególnie bliskie jego mieszkańcom.
Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko -wiejskie oraz gminy wiejskie. Konkurs trwa przez cały rok. Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa i międzynarodowa oraz działania promocyjne.
Władze samorządowe Powiatu Drawskiego serdecznie gratulują wszystkim laureatom tegorocznej edycji rankingu.
 
  Szczegółowa lista laureatów:
 
 

Tekst:

Agnieszka Brzeźniakiewicz, Karolina Podolska

Wydział Rozwoju i Promocji

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona