Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Profilaktyka, pomoc, wsparcie
11-06-2021

Profilaktyka, pomoc, wsparcie

Data wydarzenia: 11-06-2021

W dniu 10 czerwca 2021 roku w Drawskim Ośrodku Kultury na zaproszenie Starosty Drawskiego - Stanisława Cybuli, odbyła się III Konferencja pt. ,,Dobrostan psychospołeczny osób niepełnosprawnych i ich rodzin” .

Celem konferencji, było podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i barier, z jakimi na co dzień borykają się Osoby z Niepełnosprawnościami oraz obalenie stereotypów na temat życia intymnego i rodzinnego osób z niepełnosprawnościami. Potrzeba podniesienia  wiedzy w wymienionym obszarze potrzeb i barier osób niepełnosprawnych, przejawia się we wciąż obecnym w społeczeństwie polskim tabu na temat seksualności i rodzicielstwa. Ponadto prelegenci omówili problemy związane z barierami na jakie napotykają się osoby z niepełnosprawnością, chociażby poprzez pokazanie sposobu radzenia sobie osób  znajdujących się w kryzysie psychicznym, czy też w trudnej sytuacji życiowej oraz jak dbać o zapewnienie dobrostanu osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 
Oficjalnego otwarcia i przywitania dokonali  Starosta Drawski -  Stanisław Cybula, Wicestarosta - Mariusz Nagórski, Przewodnicząca Rady Powiatu - Urszula Ptak.
 
Uczestnicy Konferencji mieli możliwość wysłuchania dwóch wykładów:
Jako pierwsza swój wykład wygłosiła lekarz psychiatra dr Ewa Giza, pt. ,,Od  kryzysu psychicznego do depresji jeden krok - profilaktyka i pomoc” cz. II (z II Konferencji z  2020 roku, który wzbudził ogromne zainteresowanie wśród widzów. Jako drugi z prezentacją  nt. ,,o zdolności do miłości”, wystąpił  lekarz psychiatra dr Andrzej Waniewski.
 
Obserwując środowisko osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Drawskiego można zauważyć, że potrzeba organizacji spotkań nadal jest ogromna. Nie brakuje osób chętnych do wsłuchania się w problemy innych i do wymiany doświadczeń w zakresie niepełnosprawności.
 
Spotkanie uświetnił występ artystyczny, grupy Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy Ośrodka Rehabilitacyjno Kulturalnego w Drawsku Pomorskim.
 
Organizatorem Konferencji było: Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim.
Konferencję poprowadziły: Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim - Jolanta Banaszek oraz Kierownik Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pomorskim - Joanna Orzepowska.
 
W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor i Pracownikom Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim za pomoc i udostępnienie sali oraz wszystkim tym, którzy również okazali swoją pomoc w jej organizacji. Dziękujemy wszystkim obecnym, którzy postanowili uczestniczyć w tym jakże ważnym dla środowiska osób niepełnosprawnych  i ich przyjaciół wydarzeniu.
 
W zorganizowanym spotkaniu udział wzięli m.in.: Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie - Anna Rąbel, i specjalista ds. współpracy z administracją publiczną PFRON - Eliza Rychlicka-Kolera, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego - Barbara Głowacka, Sekretarz Powiatu – Katarzyna Szlońska-Getka, Członek Zarządu Powiatu – Zbigniew Dudor, Dyrektor Zarządzający Szpitale Polskie S.A. w Katowicach – Michał Michalak, reprezentująca Dyrektora Regionalnego Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku - Ewa Kurzątkowska, p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Złocieniec – Przemysław Krupa, przedstawiciele gmin Powiatu Drawskiego, dyrektorzy szkół, jednostek organizacyjnych Powiatu, kierownicy i przedstawiciele Miejsko Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele jednostek wojskowych z terenu powiatu drawskiego, prezesi stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Drawskim pedagodzy, rodzice i opiekunowie uczestników Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy w Drawsku Pomorskim oraz rodziny zastępcze.
 
   W załączeniu prezentacje do pobrania:
O zdolności do miłości
Od kryzysu psychicznego do depresji jeden krok

 

Tekst: Jolanta Banaszek, Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych

 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona