Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Informacja z XXXVI sesji Rady Powiatu Drawskiego
24-06-2021

Informacja z XXXVI sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 24-06-2021

W dniu 24 czerwca 2021 roku odbyła się XXXVI sesja Rady Powiatu Drawskiego.

Sesję prowadziła Pani Urszula Ptak – Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego
 
Na początku sesji odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu osobom, które swoimi wybitnymi osiągnięciami i pracą społeczną zasłużyły się w dziedzinie kultury i sportu.
 
Odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymali: Pani Ewa Gadzina, Pan Marian Sujecki i Pan Józef Zawadzki. Brązową odznakę „Za zasługi dla sportu” otrzymali : Pan Mirosław Jan Małecki i Pan Zbigniew Witek.
W imieniu Ministra Pana prof. dr hab. Piotra Glińskiego odznaczenia wręczył Pan Marek Subocz – Wicewojewoda Zachodniopomorski.
 
Przewodnicząca Rady Powiatu – Pani Urszula Ptak i Starosta Drawski – Pan Stanisław Cybula wręczyli listy gratulacyjne nowo wybranym Dyrektorom szkół Powiatu Drawskiego w związku z powołaniem na kolejną kadencję. Otrzymali je: Pani Beata Miszewska–Kozłowska – Dyrektor Zespołu Szkół im. Wł. Andersa w Złocieńcu, Pan Maciej Rydzewski - Dyrektor Zespołu Szkół im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001w Kaliszu Pomorskim oraz Pan Krystian Ignacak – Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Terapeutycznych w Bobrowie.
 
Następnie Radni zapoznali się  ze sprawozdaniem z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 – 2022 za rok 2020, w tym „Program Rozwoju Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014 – 2020 oraz sprawozdaniem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z rozpatrzonych petycji w 2020 r., które przyjęli uchwałą.
          
Ponadto Radni przyjęli uchwały  w sprawie:
a) udzielenia  pomocy finansowej dla Gminy Czaplinek;
b) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Złocieniec;
c) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wierzchowo;
d) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Drawskiego;
e) przyznania dotacji celowej na prace  konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu drawskiego, w roku 2021;
f) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2021 roku;
g) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2021;
h) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2021 – 2036.

 

Sporządziła: Barbara Kotwica, Naczelnik Wydziału Biura Rady Powiatu

 

 

 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona