Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

 Zawiadomienie o nadzwyczajnej XXXVII sesji Rady Powiatu Drawskiego
23-07-2021

Zawiadomienie o nadzwyczajnej XXXVII sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 23-07-2021

Na podstawie art. 15 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną XXXVII sesję Rady Powiatu Drawskiego z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (częściowy zdalny tryb obradowania).

 
Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 26 lipca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2021 – druk nr 1993;zał Nr 1, zał Nr 2, zał Nr 3.
b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na  lata 2021-2036
3. Zakończenie sesji.

 

 

       

                                                                                                    Przewodnicząca Rady

                                                                                                            Urszula Ptak

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona