Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Kampania informacyjna dla pracowników sezonowych w UER
05-08-2021

Kampania informacyjna dla pracowników sezonowych w UER

Data wydarzenia: 05-08-2021

Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim w ramach zadań sieci EURES realizuje kampanię informacyjna na temat pracy sezonowej pracowników w UE.

W celu podniesienia świadomości obywateli UE nt. ich praw podczas wykonywania pracy sezonowej za granicą na terenie UE, Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął specjalną kampanię informacyjną na ten temat. W kampanię włączyła się także Europejska Sieć Służb Zatrudnienia – EURES w całej UE. Działania sieci EURES w Polsce prowadzone są na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.
 
Celem kampanii jest m.in:
- wskazanie sposobów poszukiwania bezpiecznej pracy sezonowej w państwach członkowskich UE,
- zachęcanie do skorzystania z usług sieci EURES jako źródła bezpiecznej pracy oraz przydatnych informacji z zakresu warunków pracy w państwach członkowskich UE,
- popularyzacja przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz konieczności ich stosowania,
- wskazanie instytucji, adresów stron internetowych, organizacji w których można uzyskać wsparcie,
- uświadomienie istnienia unijnych i krajowych przepisów prawnych, które regulują pracę sezonową oraz prawa i obowiązki pracowników i pracodawców - istnieje obowiązek ich przestrzegania w celu zapewnienia bezpiecznej i uczciwej pracy dla wszystkich,
- przekazanie, że mobilni pracownicy sezonowi mają prawo do sprawiedliwych, bezpiecznych warunków pracy, w tym do zasady zachowania bezpiecznej odległości oraz dostępu do środków higieny podczas pracy w innym państwie UE, na równi z pracownikami lokalnymi i na podstawie tych samych praw pracowniczych i socj
 
 

W Internecie działania kampanii informacyjnej nt. pracy sezonowej w UE można obserwować pod dwoma hashtagami:

#Rights4AllSeasons – główny hashtag kampanii informacyjnej

#EURESeasonalWorks – hashtag działań w ramach kampanii informacyjnej w ramach sieci EURES.

 

 

Poniżej zamieszczony jest link do filmu promującego kampanię z napisami polskimi z prośbą o promocję tego filmu za pośrednictwem dostępnych kanałów:

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-207363?lg=PL 

 

 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/kampania-informacyjna-dla-pracownikow-sezonowych-w-ue

 

Zachęcamy Państwa do udziału w kampanii informacyjnej oraz jej wsparcie.

 

 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona