Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Działa Centrum Zdrowia Psychicznego

Działa Centrum Zdrowia Psychicznego

Data wydarzenia: 24-01-2022

Z nieukrywaną dumą informujemy, iż w dniu w 21 stycznia 2022 roku, przy udziale znamienitych gości miało miejsce oficjalne Otwarcie Centrum Zdrowia Psychicznego w Drawsku Pomorskim.

Niezwykle ważne wydarzenie dla Powiatu, a przede wszystkim dla pacjentów, którzy będą mogli skorzystać z opieki na najwyższym poziomie. Obiekt opieki psychiatrycznej, którego Powiat potrzebował i czekał kilka lat.

Oficjalna część odbyła się w sali narad Starostwa Powiatowego, którą otworzyli Starosta Drawski - Stanisław Cybula, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala specjalistycznego w Złocieńcu - dr Ewa Giza.
Podczas tego wydarzenia głos również zabrali zaproszeni na tę uroczystość. Były również okolicznościowe przemówienia, gratulacje i życzenia.

Uroczyste przecięcie wstęgi odbyło się w Centrum Zdrowia Psychicznego
w Drawsku Pomorskim.

Przypomnijmy, że w nowo otwartym Centrum będzie można otrzymać natychmiastową, bezpłatną pomoc dostosowaną do potrzeb, oraz wsparcie w opanowaniu objawów kryzysu psychicznego i w zdrowieniu. Będzie ono obejmować wizyty u psychiatry, terapię, pomoc zespołu leczenia środowiskowego, który będzie przyjeżdżać bezpośrednio do miejsca zamieszkania, pobyt na oddziale dziennym lub całodobowym. Ponadto pacjent otrzyma m.in. pomoc w powrocie do nauki i pracy, dowie się, jak zapobiegać nawrotom kryzysu, nawiązać kontakt z opieką społeczną. Po wsparcie będzie można się zgłosić przy wszystkich niepokojących objawach oraz problemów na tle psychicznym jak bezsenność, spadek nastroju czy brak energii, w każdej trudnej sytuacji życiowej i losowej. Pierwszym kontaktem jest Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny, gdzie przeprowadzane będą rozmowy z psychologiem  na jej podstawie tych opracowywany będzie  wstępny plan leczenia, który w sytuacjach pilnych uruchomiony będzie nie później niż w ciągu 72 godzin a nawet szybciej.

Kontakt z CZP to: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 11 (przy czołgach), 78-500 Drawsko Pomorskie. Obszar działania: powiaty drawski, łobeski
 i świdwiński.

W tym ważnym dla regionu wydarzeniu udział wzięli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie  Spraw Wewnętrznych i Administracji – Poseł na Sejm RP -  Paweł Szefernaker, Poseł na Sejm RP - Czesław Hoc, Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego - Henryk Carewicz, zastępca Dyrektora w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia -  Dorota Olczyk zastępca dyrektora ds. medycznych Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie - Franciszka Siadkowska, Kierownik Działu Świadczeń Zdrowotnych w Wydziale ds. Służb Mundurowych NFZ - Katarzyna Żak, Dyrektor Środkowopomorskiego Centrum Zdrowia Psychicznego MEDISON - Izabela Ciuńczyk, Kierownik Biura ds. Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego-  dr Anna Depukat, Starosta Łobeski – Renata Kulik, Starosta Świdwiński - Mirosław Majka, Wicestarosta Drawski –Mariusz Nagórski, Etatowy Członek Zarządu Powiatu - Waldemar Włodarczyk - Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego -  Urszula Ptak, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Barbara Głowacka i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu -  Karol Korczyński, Burmistrzowie  i Wójt z terenu  powiatu drawskiego, Dyrektor Centrum Zdrowia Psychicznego -  Ewa Kubiak, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim – Aleksandra Orlińska,  Radni Rady Powiatu Drawskiego, Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu i gmin, pracownicy administracji, pielęgniarki i lekarze Samodzielnego Publicznego ZOZ MSWiA Szpitala specjalistycznego w Złocieńcu media wojewódzkie i  regionalne oraz pozostali zaproszeni.

 

Autor: Jolanta Banaszek, Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona