Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Dodatkowe wsparcie psychologiczno – pedagogiczne

Dodatkowe wsparcie psychologiczno – pedagogiczne

Data wydarzenia: 01-04-2022

Powiat Drawski realizuje projekt grantowy pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jest to projekt grantowy dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów – z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19.
 
Beneficjentem projektu jest Województwo Zachodniopomorskie. Celem głównym Projektu jest minimalizacja negatywnych skutków związanych z występowaniem pandemii Covid-19 poprzez doraźnie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.
 
W ramach projektu prowadzone przez Powiat Drawski Zespoły Szkół w Kaliszu Pomorskim, Złocieńcu, Czaplinku, Drawsku Pomorskim oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku i Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie zrealizują następujące rodzaje wsparcia psychologiczno-pedagogicznego: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, warsztaty, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, porady i konsultacje, zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.
 
Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, realizowane grupowo lub indywidualne, obejmie co najmniej 982 uczniów.

Wartość przyznanego grantu to 124 912,94 zł, w tym dofinansowanie z UE 105 189,18 zł. Wkład własny Powiatu Drawskiego to 7 270,06 zł.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Ikona docxPlakat - projekt POMORZE ZACHODNIE, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [1.26 MB]

 

 

 

Autor: Justyna Dudek, Wydział Edukacji
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona