Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Z A W I A D O M I E N I E o  nadzwyczajnej L sesji Rady Powiatu Drawskiego

Z A W I A D O M I E N I E o nadzwyczajnej L sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 04-07-2022

Na podstawie art. 15 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) zwołuję nadzwyczajną L sesję Rady Powiatu Drawskiego.

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 08 lipca 2022 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy
Pl. E. Orzeszkowej 3.
 
Uprzejmie informuję Państwa Radnych o dokonanej zmianie polegającej na rezygnacji z trybu hybrydowego organizacji sesji i przyjęciu formy wyłącznie stacjonarnej, jako jedynej dopuszczalnej.
 
Posiedzenie Rady odbędzie się tylko i wyłącznie w trybie stacjonarnym na sali narad Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim. Nie ma trybu zdalnego.
 
Porządek obrad:
 
1.     Otwarcie sesji.
2.     Rozpatrzenie wniosku Starosty o odwołanie Wicestarosty:
a)      podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wicestarosty Powiatu Drawskiego- druk nr 2652;
b)     podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia odwołanego Wicestarosty Powiatu Drawskiego z pełnienia dotychczasowych obowiązków– druk nr 2653.
3.     Zakończenie sesji.
 
 
Przewodnicząca Rady 
Urszula Ptak 
 
 
Autor: Joanna Rudziewicz, Biuro Rady Powiatu
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona