Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Program rządowy „ZA ŻYCIEM”

Program rządowy „ZA ŻYCIEM”

Data wydarzenia: 18-08-2022

- oferta Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie na rok 2022

Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w ramach programu rządowego „ZA ŻYCIEM”. Oferta placówki poszerzyła się o dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia specjalistyczne dla dzieci objętych tą formą terapii i rehabilitacji.

 
Program skierowany jest do dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz do tych, które borykają się z trudnościami w rozwoju od urodzenia do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.
 
Celem programu jest zapewnienie dziecku z niepełnosprawnością lub zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa, poprzez udzielenie interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.
 
W ramach programu realizowane są następujące zajęcia:
 - gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 - fizjoterapia - rehabilitacja ruchowa
 - logopedia
 - neurologopedia
 - dogoterapia
 - biofeedback
 - zajęcia z tyflopedagogiem - rehabilitacja wzroku
 - zajęcia z psychologiem
 - zajęcia z pedagogiem specjalnym
 - zajęcia z rytmiki- muzykoterapia
 - integracja sensoryczna
 - terapia behawioralna w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera
 - TUS - trening umiejętności społecznych
 - metoda Tomatis
 - hipoterapia
 - konsultacje z dietetykiem
 - konsultacje lekarskie
 
Specjaliści wybrani do świadczenia usług terapeutycznych w ramach Programu „Za życiem” mają pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi - w tym z dziećmi młodszymi, w wieku 0-3 lata. Każdy ze specjalistów, pracując z dzieckiem, tworzy diagnozę funkcjonalną oraz Indywidualny Program Pracy, tak aby oddziaływania terapeutyczne były optymalnie dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka. Zajęcia odbywają się w salach dostosowanych do potrzeb dziecka, w tym dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 
Podczas zajęć dzieci rozwijają kreatywność, pamięć, mowę, koncentrację, ćwiczą prawidłową postawę oraz usprawniają pracę zmysłów - wszystko pod czujnym okiem specjalistów w radosnej i bezpiecznej atmosferze. Rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach, aby lepiej poznawać potrzeby rozwojowe swoich dzieci oraz zdobywać umiejętności pozwalające na samodzielną pracę w domu.
 
Zajęcia prowadzone są się w kilku naszych placówkach, by oferta terapeutyczna mogła dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Miejsca, w których realizowane są zajęcia, to:
 
 - Czaplinek: ul. Wałecka 57 oraz ul. Parkowa 2,
 - Drawsko Pomorskie: ul. Seminaryjna 2, ul. Złocieniecka 25
 - Kalisz Pomorski: ul. Brzozowa 2.
 
 
Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są pod numerem tel. 943671463 oraz 792231683.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.
 
 
Autor: Powiat Drawski
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona