Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Informacja Starosty Drawskiego o pracach geodezyjnych wykonywanych na terenie powiatu drawskiego

Informacja Starosty Drawskiego o pracach geodezyjnych wykonywanych na terenie powiatu drawskiego

Data wydarzenia: 21-09-2022

Starosta Drawski informuje, że związku z obowiązkiem wdrożenia nowego układu wysokościowego Wykonawca prac geodezyjnych PERIGEUM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wykonuje prace na terenie całego powiatu drawskiego, m.in. dokonuje stabilizacji projektowanych punktów szczegółowej osnowy wysokościowej (reperów) i wielofunkcyjnej wg zatwierdzonego przez starostę projektu technicznego, prac naprawczych na istniejących reperach, zawiadamia właścicieli nieruchomości o umieszczeniu znaków geodezyjnych i będzie dokonywać pomiaru tych punktów. Prace mają potrwać do czerwca 2023 roku.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.)

OSOBY WYKONUJĄCE PRACE GEODEZYJNEi KARTOGRAFICZNE MAJĄ PRAWO:                                                                                                 

1) wstępu na grunt i do obiektów budowlanych,                                    
2) dokonywania czynności związanych z wykonywanymi pracami
3) nieodpłatnego umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych znaków geodezyjnych   
    
oraz urządzeń zabezpieczających te znaki.
Natomiast w myśl art. 14 ww. ustawy właściciel nieruchomości lub osoba władająca gruntem ma obowiązek umożliwić wykonawcy prac wykonanie powyższych prac geodezyjnych i kartograficznych.
Na podstawie art. 15 ww. ustawy ZNAKI GEODEZYJNEJ PODLEGAJĄ OCHRONIE.

Autor: Geodeta Powiatowy, Małgorzata Marcinkiewicz-Skorupa
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona