Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zawiadomienie o nadzwyczajnej LX sesji Rady Powiatu Drawskiego
07-06-2023

Zawiadomienie o nadzwyczajnej LX sesji Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 07-06-2023

Na podstawie art. 15 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną LX sesję Rady Powiatu Drawskiego.

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 12 czerwca 2023 roku (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3. 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Podjęcie uchwał w sprawie:

     a) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023 – druk nr 3314;

   b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023-2038 - druk nr 3315.

3.      Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady 

     Urszula Ptak

 

 

 

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z póżn.zm.) obrady sesji Rady Powiatu Drawskiego będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Drawskiego oraz na stronie internetowej powiatu: www.powiatdrawski.pl.

 

System Rada - najbliższa sesja

 

Autor: Joanna Rudziewicz, Biuro Rady Powiatu
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona