Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Usługi przedsiębiorstw społecznych
06-10-2023

Usługi przedsiębiorstw społecznych

Data wydarzenia: 06-10-2023

W Słupsku funkcjonują od lat fundacje i stowarzyszenia prowadzące przedsiębiorstwa społeczne i spółdzielnie. Wachlarz ich usług jest bardzo szeroki np.:

·         „PiON“ - upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań budownictwa naturalnego, podnoszenie świadomości ekologicznej, oraz ochrona przyrody, usługi "Fachman dla seniora";

·         „Rozwiń skrzydła“ - profesjonalnych formy opieki dziennej nad dziećmi i wspieranie ich rozwoju;

·         „Przystań“ – agencja reklamowa, poligrafia, produkcja gadżetów, druk wielkoformatowy;

·         „Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji“ zajmuje się: organizacją imprez sportowo-kulturalnych na terenie gminy Kępice, zarządzaniem i wynajmem obiektów sportowych, prowadzeniem zajęć prozdrowotnych, ruchowych, organizowaniem dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci, prowadzeniem infrastruktury noclegowej i gastronomicznej, wypożyczaniem sprzętu wodnego,prowadzeniem galerii rękodzieła ArtCafe;

·         „Zielony Punkt“ – wywóz i odbiór nieczystości oraz odpadów do recyklingu,

·         „Drabina“ - utrzymanie terenów zielonych, usługi porządkowe, konserwatorskie, czy remontowo-budowlanedrobne naprawy, konserwacje, remonty w miejscu zamieszkania osoby starszej, czy niepełnosprawnej;

·         „Szczęśliwa przystań“ m.in.:  terapia psychologiczna, zajęcia sportowe ogólnorozwojowe, terapia logopedyczna, alternatywne i wspomagające metody komunikacji AAC, trening stymulacji neurosensorycznej, diagnoza i terapia EEG Biofeedback, sensoplastyka, arteterapia, metoda ruchu rozwijającego, metoda dobrego startu;

·         „Bociek”  - utrzymanie czystości w wybranych miejscowościach, konserwacja i czyszczenie rowów melioracyjnych, porządkowanie i pielęgnacja terenów publicznych oraz prywatnych, koszenie poboczy, działek i trawników, oczyszczanie terenów z jesiennych liści, odśnieżanie, prace porządkowe w budynkach mieszkaniach;

·         „Przystań Adventure sp. z o.o. non profit“ - świadczeniu usług w zakresie całodziennego wyżywienia dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych, organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w zakresie półkolonii, kolonii. 

·         „EDUQ“ prowadzi np. barr miejski, oferuje usługi cateringowe, dania obiadowe;

·         „Pomocna dłoń“ - usługi opiekuńcze dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, usługi osobom prywatnym opiekując się klientami w ich domach, usługi pielęgnacyjne, czynności mające na celu zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych np. przygotowanie posiłków, zaopatrzenie w artykuły spożywcze, itp.

·         „Akademia Zdrowia i Rozwoju“ w Grąbkowie: animacje dla dzieci, piracki teatr, zdrowe odżywianie, naukowy park doświadczeń i inne wydarzenia edukacyjne i okolicznościowe.

Serdeczne dziękujemy za spotkania i praktyczne wskazówki Prezesce Przedsiębiorstwa Społecznego „Pomocna Dłoń“ - Agnieszce Budkowskiej oraz Prezesce Przedsiębiorstwa Społecznego „Akademia Zdrowia i Rozwoju“ w Grąbkowie - Annie Gołębiowskiej. Pracujemy nad przygotowaniem projektu przedsiębiorstwa społecznego realizującego usługi społeczne w  powiecie drawskim. 

Grupa robocza ADHD

 

Autor: Joanna Kulesza, specjalista NGO
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona