Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

INFORMACJA - Wydział Architektoniczno – Budowlany
20-11-2023

INFORMACJA - Wydział Architektoniczno – Budowlany

Data wydarzenia: 20-11-2023

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 listopada 2023 r. (środa) w godzinach od 10.00 do 12.00 Wydział Architektoniczno - Budowlany będzie nieczynne z uwagi na uczestnictwo pracowników w szkoleniu dotyczącym działania Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB).

SOPAB to system umożliwiający organom administracji architektoniczno - budowlanej i organom nadzoru budowlanego w pełni cyfrowe prowadzenie kluczowych postępowań administracyjnych w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego.

Ponadto SOPAB zapewniać będzie pełną spójność cyfrową procesów w budownictwie i scalenie wszystkich udostępnionych administracji budowlanej rozwiązań. System będzie oferował także dalece idące ułatwienia także dla Inwestora. Pełne wdrożenie ma zrealizować ideę jednego okienka i wyeliminować powszechny obecnie obowiązek indywidualnego komunikowania się przez inwestora z różnymi urzędami. System zapewni, że taka komunikacja będzie następowała bezpośrednio między urzędami bez konieczności angażowania Inwestora.

Cele SOPAB:

1)      gromadzenie dokumentacji spraw w formie elektronicznej,

2)      narzędzie do pracy z cyfrowym projektem budowlanym,

3)      automatyzacja i ponowne wykorzystanie danych,

4)      prowadzenie rejestrów w formie elektronicznej z poziomu jednego interfejsu,

5)      automatyzacja w procesie raportowania na potrzeby organów centralnych (GUNB, GUS),

6)      transparentność i wsparcie funkcji kontrolnych przez organy wyższego szczebla,

7)      zapewnienie bezpośredniego kanału komunikacji pomiędzy organami i obywatelami,

8)      jednolite procedury i sposoby prowadzenia spraw w całym kraju.

Wdrożenie SOPAB pozwoli:

1)      zapewnić jeden interfejs do obsługi wszystkich systemów w budownictwie – jednolite zasady prowadzenia postępowań w całym kraju,

2)      wdrożyć platformę komunikacji i wymiany danych pomiędzy organami w całym kraju, a tym samym znieść konieczność przekazywania sobie dokumentów papierowych przez organy,

3)      umożliwić częściową automatyzację postępowań administracyjnych, zmniejszyć liczby błędów, zmniejszyć liczbę przesyłek listowych, a tym samym przyspieszyć wydawanie decyzji administracyjnych w budownictwie

4)      uzyskać rzeczywiste i dokładne dane na cele raportów GUNB i GUS, w oparciu o prowadzone w systemie postepowania, a nie ręcznie wypełniane raporty - będzie to też znaczna oszczędność czasu dla organów,

5)      obniżyć koszty archiwizacji dokumentacji postępowań administracyjnych,

6)      zgromadzić dane z obszaru budownictwa w jednym miejscu, co da możliwość tworzenia zestawień, prognozowania trendów,

7)       poprawić komunikację z urzędem dając dostęp do statusu sprawy dla obywatela w czasie rzeczywistym (na jego indywidualnym koncie w portalu e-Budownictwo),

8)      na płynną pracę organów w przypadku pandemii – możliwa będzie praca zdalna (system chmurowy) oraz elektroniczna komunikacja z obywatelami,

9)      zapewnić prosty dostęp do informacji dla obywateli o postępowaniach toczących się na wyszukiwanych działkach/terenach,

10)  obniżyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców działających w branży budowlanej (szczególnie dotyczy to projektantów: architektów 
i inżynierów budownictwa) – poprzez zniesienie przesyłek a przede wszystkim druku wielotomowych projektów budowlanych,

11)  obniżyć kosztów inwestycji dla obywateli (inwestorów prywatnych) – koszty druku projektów czy obsługi przesyłek/wizyt w urzędzie spadają na inwestora bezpośrednio lub pośrednio w przypadku pełnomocnictwa.

Autor: Jacek Szadzewicz, naczelnik Wydziału Architektoniczno - Budowlanego
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona