Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Sekretarz Powiatu - Katarzyna Szlońska-Getka
01-12-2015

Sekretarz Powiatu - Katarzyna Szlońska-Getka

Data wydarzenia: 01-12-2015

Tel. 94 36 307 81, pokój 117, e-mail: sekretarz@powiatdrawski.pl

Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad:

1/ Wydziałem Biuro Rady Powiatu,

2/ Wydziałem Organizacyjnym,

3/ Wydziałem Biuro Obsługi Klienta,

4/ Zespołem Informatyków.


Do zadań Sekretarza Powiatu należy w szczególności:

1/ jest rzecznikiem prasowym Starosty,

2/ zapewnia merytoryczną i techniczno-organizacyjną obsługę organów Powiatu,

3/ odpowiada za przygotowanie i wnoszenie pod obrady Rady i Zarządu projektów uchwał i innych  spraw,

4/ odpowiada za prawidłowe załatwianie spraw i  nadzoruje wykonanie uchwał Rady i Zarządu,

5/ zapewnia przestrzeganie przez pracowników dyscypliny pracy i przepisów prawa,

6/ nadzoruje terminowość i jakość załatwiania spraw, skarg i wniosków,

7/ organizuje szkolenia, kieruje pracowników na szkolenia oraz umożliwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

8/ wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w  stosunku do pracowników za wyjątkiem:

a/ zatrudniania i zwalniania,

b/ nagradzania i nakładania kar porządkowych,

c/ dokonywania zmian warunków płacy i pracy,

9/ organizuje sprawny obieg dokumentów oraz prawidłową obsługę interesantów,

10/ analizuje warunki pracy i inicjuje ich usprawnienie,

11/ odpowiada za prawidłowy stan BHP i p.poż.

 

Autor: Wolański Paweł
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona