Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Zawiadomienie na LXIX sesję Rady Powiatu Drawskiego
09-02-2024

Zawiadomienie na LXIX sesję Rady Powiatu Drawskiego

Data wydarzenia: 09-02-2024

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 107 ) zwołuję LXIX sesję Rady Powiatu Drawskiego.

Sesja Rady Powiatu Drawskiego odbędzie się w dniu 16 lutego 2024 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali narad w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim przy Pl. E. Orzeszkowej 3. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXVIII sesji Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2023 r.:

4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami – druk nr  3751.

5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

6. Trybuna obywatelska.

7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu w okresie między sesjami.

8. Rola i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim oraz informacje na temat sytuacji na rynku pracy w Powiecie Drawskim w roku 2023 – druk nr 3735.

9. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu  za rok 2023 – druk nr 3697.

10. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu  za rok 2023 – druk nr 3698, 3699, 3700, 3701, 3702.

11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za 2023 r. – druk nr 3703.

12. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu Drawskiego za rok 2023 – druk nr 3748.

13. Sprawozdanie Starosty Drawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2023 – druk nr 3746.

14. Sprawozdanie z realizacji porozumienia Powiatu z Gminą Drawsko Pomorskie w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. St. Żeromskiego w Drawsku Pomorskim zadań powiatowej biblioteki publicznej – druk nr 3722.

15.  Analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych za rok 2023 – druk nr 3729.      

16.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Drawskiego – druk nr 3716;

b) powierzenia Województwu Zachodniopomorskiemu prowadzenia zadania  publicznego obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1978Z na odcinku droga wojewódzka 175 – Oleszno wraz z budową obiektu mostowego k/m Oleszno w granicach administracyjnych Powiatu Drawskiego  – druk nr 3750;

c) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat  – druk nr 3754;

d) uchwalenia „Programu rozwoju pieczy zastępczej powiatu drawskiego na lata 2024–2026” – druk nr 3737;

e) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2024 – druk nr 3724;

f) zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2024 – druk nr 3739;

g) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2024–2040 – druk nr 3740.

17.         Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

18.         Komunikaty i sprawy różne. 

19.         Zakończenie sesji.

 

 

                                        

                                                                                                                                                                 Przewodnicząca Rady

                                                                                                                                                                           Urszula Ptak

 

 

 

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz.107 ) obrady sesji Rady Powiatu Drawskiego będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie obrad będzie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Drawskiego oraz na stronie internetowej powiatu: www.powiatdrawski.pl.

 

 

Autor: Joanna Rudziewicz, Biuro Rady Powiatu
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona