Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Przebudowa i modernizacja ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w Szpitalu Powiatowym w Drawsku Pomorskim
13-02-2024

Przebudowa i modernizacja ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w Szpitalu Powiatowym w Drawsku Pomorskim

Data wydarzenia: 13-02-2024

Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej w Drawsku Pomorskim realizując zadanie na rzecz Powiatu Drawskiego, przeprowadził postepowanie przetargowe w formule „zaprojektuj i wybuduj” na wykonanie inwestycji „Przebudowa i modernizacja ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w Szpitalu Powiatowym im. Matki Teresy Kalkuty w Drawsku Pomorskim”.

Wniosek ten otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 805 000,00 zł z wkładem własnym Powiatu Drawskiego w wysokości 95 000,00 zł.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót jakim okazało się Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o., które zobowiązało się wykonać zadanie za kwotę 1 854 840 zł brutto z terminem realizacji do sierpnia 2025 r.

W ramach inwestycji zostanie wykonana dokumentacja projektowa, wymiana całej instalacji stacji uzdatniania wody, monitoring parametrów wody oraz przebudowa istniejącej studni poboru wody i wykonanie drugiego odwiertu.

W dniu 9 lutego 2024 roku w siedzibie Związku nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych, w którym udział wzięli: Marek Tobiszewski – Przewodniczący Zarządu Związku, Dariusz Sapiński – Członek Zarządu Związku oraz p.o. Główna Księgowa Anna Dworkiewicz, Wicestarosta Waldemar Włodarczyk, Wiceprezes Zarządu - Rafał Wojciechowski (firma EkoWodrol Sp. z o.o.), a także Agnieszka Jóźwik - Dyrektor Operacyjny ds. Szpitalnictwa.

Inwestycja ma na celu kompleksową modernizację i rozbudowę ujęcia wody głębinowej na potrzeby szpitala oraz zastosowanie nowatorskich metod technologicznych jej uzdatniania, opartych na naturalnych procesach ograniczających ilość produktów ubocznych odprowadzanych do środowiska. Przewiduje się zastosowanie automatycznego sterowania i kontrolę procesów uzdatniania wody, a także zastosowanie nowoczesnych technik pomiarowych oraz technologii minimalizującej ilość produktów ubocznych powstających w procesie dezynfekcji wody poprzez zastosowanie lampy UV.

Inwestycja będzie prowadzona z zachowaniem ciągłości dostawy wody do szpitala z zachowaniem parametrów jakości wody przeznaczonej do spożycia przez pacjentów i personel szpitala. W trakcie realizacji robót obiekty szpitala zasilane będą w wodę - jak dotychczas - z miejskiej sieci wodociągowej.

Związek jako beneficjent przyznanego dofinansowania będzie prowadził nadzór nad realizacją zadania. Po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji Związek przekaże nieodpłatnie wytworzony majątek na rzecz Powiatu Drawskiego.

Realizacja długo oczekiwanej inwestycji pozwoli na spełnienie wszystkich wymogów sanitarnych dotyczących jakości dostarczanej wody, zapewni drugie źródło zasilania szpitala w wodę oraz pozwoli na ograniczenie kosztów szpitala związanych z poborem wody.       

 

Autor: Joanna Kołodziejska, Wydział Inwestycji
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona