Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Pomoc społeczna – spotkanie informacyjne
20-06-2024

Pomoc społeczna – spotkanie informacyjne

Data wydarzenia: 20-06-2024

W dniu 20 czerwca 2024 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się już kolejne spotkanie z Dyrektorami i przedstawicielami jednostek pomocy społecznej powiatu oraz przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim.

Spotkanie  miało na celu omówienie realizacji zadań i bieżącej działalności placówek oraz występujących problemów. Podczas spotkania przestawiono informację o ilości dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, ilości rodzin oraz ilości dzieci oczekujących na umieszczenie, i tak: 235 dzieci, 112 rodzin zastępczych oraz 6 oczekujących na umieszczenie. 
Jednocześnie poinformowano o ilości mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie – 67 osób, Powiatowym Dziennym Domu Samopomocy - Ośrodku Rehabilitacyjno-Kulturalnym w Drawsku Pomorskim z filią w Złocieńcu – 55 osób w tym 23 w Złocieńcu, Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Drawsku Pomorskim – 19 dzieci. 

Dodatkowo poinformowano, że w dniach od 15.07. do 04.08.2024 roku Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy - Ośrodek Rehabilitacyjno- Kulturalny  w Drawsku Pomorskim z filią w Złocieńcu, będzie nieczynny, co jest  zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy.

Przedstawiciele ośrodków mieli również możliwość do zadawania pytań i wyrażania swoich opinii na temat omawianych zagadnień oraz przekazano potrzeby wynikające ze wzajemnej współpracy.

Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu.

Autor: Jolanta Banaszek, naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona