Aktualności Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Program współpracy 2025
08-07-2024

Program współpracy 2025

Data wydarzenia: 08-07-2024

W środę 3 lipca 2024r. o godzinie 19.00 spotkaliśmy się online i rozmawialiśmy nt. założeń do Programu współpracy powiatu drawskiego z organizacjami pozarządowymi. Poniżej zebrane podczas wielu spotkań wypowiedzi członków i przedstawicieli organizacji, do przemyślenia.

 

 

1.      „Okno możliwości” rozwiązania problemów. Refleksje organizacji pozarządowych.   

Kilka wyzwań, które organizacje pozarządowe doświadczają od lat i korzystając z „okienka możliwości” przygotowują pięcioletni program współpracy z powiatem drawskim: 

a)      Coraz bardziej organizacje mają dość konkursów o małe granty na jedną „imprezę” z kilku powodów:

- biurokracja taka, jak przy dużych;

- małe granty nie dają możliwości realizacji zadań, uczą „żebrania”, szukania układów, zapraszania do zdjęć władz, są traktowane, jak forma promocji grantodawców, a nie budowanie kapitału organizacji;

- wiele organizacji, by zapewnić frekwencję musi zadbać o „darmową kiełbasę”; 

- przy przygotowaniu, organizacji, prowadzeniu i rozliczeniu projektów przepracowują się ciągle te same 1/2/3 osoby, które są ponadto bezustannie oceniane przez uczestników i obserwatorów, za „brak profesjonalizmu”; 

- czasami organizacje zadają sobie pytanie: po co realizacja małych grantów? Czy, to ma sprawiać wrażenie partnerskiej współpracy samorządu z mieszkańcami? 

- są źródłem niezdrowej konkurencji pomiędzy organizacjami, zniechęcającej do systematycznej pracy członków organizacji, bo przecież „tak było jest i będzie, że liczą się tylko układy i personalizowanie”;

- niechętni do pracy członkowie organizacji wymagają od prezesów, by „wyrobili sobie plecy u władz samorządowych”;

- wiele z organizacji ma dobre pomysły, potrafi organizować, działać, ale nie potrafi i nie chce nauczyć się pisać projektów, bo lubią i skutecznie współpracują bezpośrednio z ludźmi, 

- zastanawiają się dlaczego samorządowcy wolą dać grosz publiczny organizacji, niż zainwestować w ich rozwój? Tak, by mogły podzielić się zadaniami, gdzie np. jedne z nich pracują z ludźmi, a drugie piszą projekty i zdobywają środki ponadregionalne na działalność swoją i mniejszych organizacji?

b)      Wszystkie koszty działalności podstawowej samorządów i jednostek budżetowych rosną. Dla organizacji pozarządowych na jednorazowe wydarzenia będzie coraz mniej środków finansowych. Wielu mieszkańców sądzi, że inwestycje w projekty miękkie są marnotrawstwem pieniędzy. Chociaż badania naukowe potwierdzają, że zainwestowania złotówka w projekt miękki przeciwdziałający problemom społecznym zwraca się 10 – krotnie, a w „twardy” tylko generuje koszty utrzymania. 

c)      Władze próbują od 30 lat rozwiązywać problemy społeczne, a ich skala ciągle rośnie.  Konieczne jest zaangażowanie oddolne i współudział mieszkańców w partnerskiej współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. 

d)      Przeciwdziałanie problemom wymaga niezależnego patrzenia z różnych stron i dialogu, by wypracowane rozwiązania były adekwatne do ciągle zmieniających się warunków. Ludzie, którzy wydają rozkazy jedynie gaszą pożary, co jest coraz droższe i uczy „wyłączania myślenia”. Warto jednocześnie zainwestować w tańszą i skuteczniejszą profilaktykę. Taniej jest prowadzić zdrowy tryb życia, niż chorować i ciągle leczyć się. 

2.      Kooperatywa – wspólna sprawa NGO. 

Po co? By zorganizować samopomoc, połączyć siły różnorodnych ludzi, którzy poznają się, dzięki czemu łatwiej im nawzajem sobie zaufać i łatwiej działać. Chcąc coś zrobić, nie muszą tracić sił i środków na pokonywanie czyjejś nieufności, niechęci, braku wiary. Korzystają nawzajem ze swoich umiejętności i zasobów, do których inaczej nie mieliby dostępu. Kooperatywa umożliwia realizację długoterminowych projektów, dywersyfikację źródeł finansowania,  stałe inwestycje w „dobro wspólne” i udział każdego mieszkańca. 

W celu określenia potencjału i potrzeb organizacji prosimy o wypełnienie załączonego 9 lipca linku do ankiety i przesłanie wypełnionej do 15 lipca 2024.   

3.      Wzrost budżetu na 2025 r. o 20% .

Organizacje pozarządowe preferują działania długoterminowe, uczące samopomocy, dialogu, a nie roszczeniowości i walki (ciągłych debat). Zobowiązały się również do rozmów z mieszkańcami, radnymi i analizy Programów współpracy gmin Powiatu Drawskiego oraz wysyłania uwag do 30 września 2024 r.  

4.      Harmonogram działań. 

a)      02.07.2024r. – zaakceptowanie innowacji społecznej „Łapacz czasu” i wsparcie Fundacji STOCZNIA w Warszawie nad realizacją. 

b)      09.07.2024 - wizyta studyjna chętnych przedstawicieli organizacji pozarządowych w Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie oraz w Kooperatywie „Łaźnia” w Szczecinie,

c)      do 15.07.2024 - karty projektu edukacji ekologicznej oraz kooperatywy organizacji pozarządowych proszę o przesłanie na adres mail: drzewo7050@gmial.com

d)     do 11.07.2024 - spotkania z organizacji z władzami samorządowymi,

e)      od 15.07. do 26.07.2024 – napisanie projektu – kooperatywy oraz ekologii oraz projektu Programu współpracy na 5 lat;

f)       od 26.07 do 15.08.2024 – urlop;

g)      18.08.2024 –  rozesłanie mail do organizacji, samorządów oraz jednostek organizacyjnych propozycji projektów oraz programów;

h)      20.08.2024 – spotkania online nt projektów

i)        28.08.2024 – warsztaty stacjonarne dot. projektów oraz programu współpracy. 

j)        od 1.09.24 – Program współpracy do konsultacji na stronie BIP

k)      do 7.09.24 – wysłanie projektów

l)        20.09.24 – komisja rozpatrująca uwzględnienie wniesionych uwag do Programu.

m)   23.09.24 - Panel dyskusyjny pt. „Po co dialog społeczny?”

n)      30.09.24 – przedstawienie Programu Zarządowi Powiatu Drawskiego

o)      do 30.10 – przedstawienie Programu Radzie Powiatu Drawskiego. 

Autor: Joanna Kulesza
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona