Grant: Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Powiat Drawski, w listopadzie br. otrzymał grant w ramach Programu „POMORZE ZACHODNIE-BEZPIECZNA EDUKACJA”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7- „Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych oraz rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
 
Otrzymane środki finansowe przeznaczone są na zakup sprzętu, urządzeń, środków czystości  oraz środków ochrony osobistej, służących zapewnieniu niezbędnego reżimu sanitarnego oraz profilaktyce zakażeń wirusem SARS-Cov-2 w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu. Zadanie realizowane jest do końca bieżącego roku. Wysokość grantu wynosi 211 588,09 zł
 
Wsparciem zostały objęte następujące placówki:
  • Zespół Szkół w Czaplinku
  • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Czaplinku
  • Zespół Szkół w Drawsku Pomorskim
  • Bursa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim
  • Zespół Szkół im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 r. w Kaliszu Pomorskim
  • Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu
  • Zespół Placówek Edukacyjno – Terapeutycznych w Bobrowie.
 
Organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami dokonali  szczegółowej analizy niezbędnego zapotrzebowania na zakup środków ochrony osobistej, sprzętu i środków do utrzymania czystości i dezynfekcji, m.in. automatycznych bezdotykowych dozowników, płynów do dezynfekcji, maseczek ochronnych, bezdotykowych termometrów, kombinezonów ochronnych, rękawiczek nitrylowych oraz osłon/przegród na biurko.  
 
Większość zakupów została już zrealizowanych i są one już wykorzystywane w naszych placówkach. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania to 31grudzień 2020 r. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt jest współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020.
 
 
Tablica POWIAT DRAWSKI realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Polska Pomorze Zachodnie Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Program Regionalny www.mapadotacji.gov.pl
 
 
 
Infografika SZKOŁY ŻŁOBKI Pomorze Zachodnie bezpieczna edukacja 25 mln złotych na walkę z COVID-19 dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych PRZEDSZKOLA KLUBIKI DZIECIĘCE
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona