Geodezja Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

 

 

W Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, zostały uruchomione internetowe portale tematyczne:

 

1.     PORTAL INTERESANTA, za pomocą którego, można zamówić dokumenty i materiały zasobu z powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wypisy z rejestru gruntów, wyrysy z mapy ewidencyjnej, mapy ewidencyjne i zasadnicze itp.), a opłatę będzie można dokonać online za pomocą systemu płatności internetowych PeyByNet. 

Dostęp do portalu będzie możliwy:

  1. dla osób fizycznych posiadających Profil Zaufany,
  2. dla podmiotów gospodarczych, instytucji itp., po złożeniu stosownego wniosku o nadanie loginu i hasła  /pobierz. Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale GK za pomocą operatora pocztowego lub elektronicznie poprzez skrzynkę podawczą e-PUAP.

2.     PORTAL GEODETYktóry przeznaczony jest dla wykonawców prac geodezyjnych, do zgłaszania prac geodezyjnych na terenie powiatu, dokonywania opłat i pobierania materiałów zasobu. Dostęp do portalu będzie możliwy po złożeniu stosownego wniosku o założenie takiego konta /pobierz. Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale GK za pomocą operatora pocztowego lub elektronicznie poprzez skrzynkę podawczą e-PUAP.

3.     PORTAL KOMORNIKAprzeznaczony tylko dla komorników sądowych poszukujących nieruchomości na terenie powiatu należących do dłużników. Dostęp do portalu będzie możliwy po złożeniu stosownego wniosku o założenie takiego konta /pobierz.  Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale GK za pomocą operatora pocztowego lub elektronicznie poprzez skrzynkę podawczą e-PUAP.

4.     PORTAL MAPOWY, służy do bezpłatnego, powszechnego przeglądania danych przestrzennych znajdujących się w powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci map zasadniczych czy map ewidencyjnych prezentowanych w przeglądarce internetowej. Bez potrzeby zakładania konta. Pobranie map odbywa się odpłatnie poprzez złożenie wniosku za pomocą Portalu Interesanta.

5.     PORTAL RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO, za pomocą którego rzeczoznawcy majątkowi będą mogli zamówić i pobrać dane z Rejestru Cen  Nieruchomości. Uruchomiono dostęp do przeglądania aktów notarialnych z lat 2021/2022/2023. Opłatę można dokonać online.
Dostęp do portalu będzie możliwy po złożeniu stosownego wniosku o założenie takiego konta /pobierz

6.     PORTAL NARAD KOORDYNACYJNYCH, służący do przeprowadzania przez starostę elektronicznych narad koordynacyjnych z instytucjami branżowymi. Dostęp do portalu będzie możliwy po złożeniu stosownego wniosku o nadanie loginu i hasła:/pobierz

7.     PORTAL PROJEKTANTA, dzięki któremu projektant/inwestor, będzie mógł złożyć wniosek do starosty wraz z dokumentami o przeprowadzenie elektronicznej narady koordynacyjnej, jak również dokonać opłaty online.

Dostęp do portalu będzie możliwy: 

  1. dla osób fizycznych posiadających Profil Zaufany,
  2. dla podmiotów gospodarczych, instytucji itp., po złożeniu stosownego wniosku o nadanie loginu i hasła /pobierz Wniosek można złożyć osobiście w Wydziale GK za pomocą operatora pocztowego lub elektronicznie poprzez skrzynkę podawczą e-PUAP.

 

 
Na stronie głównej systemu e-Usług Publicznych Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim https://drawski.webewid.pl na dole w zakładce Instrukcje WEBEWID(Katalog e-Usług)  umieszczono instrukcje wraz z krótkimi  filmami instruktażowymi do składania wniosku poprzez udostępnione Portale, przedstawiające podstawowe operacje przy składaniu zamówienia w poszczególnych portalach.
W zakładce wnioski znajdują się druki do pobrania o założenie konta w Portalu Rzeczoznawcy, w Portalu Komornika, w Portalu Geodety, w Portalu Interesanta, w Portalu Projektanta, w Portalu Narad Koordynacyjnych. 
 

 

Screen z panelu systemu
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona