Andrzej Kaczorkiewicz Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

KACZORKIEWICZ ANDRZEJ
 
Pan A. Kaczorkiewicz urodził się w Świerczynie, tam też ukończył szkołę podstawową, a następnie Technikum Budowlane w Koszalinie. Swoją pracę zawodową rozpoczął w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Żabinie jako specjalista ds. budownictwa. W tym czasie powstało szereg obiektów związanych ze specyfiką działalności Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Żabinie. Transformacja gospodarcza i społeczna, a co za tym idzie decyzje polityczne, spowodowały konieczność dokonywania redukcji w zatrudnieniu i wygaszaniu produkcji. Tak więc z dniem 31 grudnia 1991 roku, po 13 latach pracy Pan A. Kaczorkiewicz został zwolniony i zasilił rzeszę osób bezrobotnych. Pracował społecznie w Ludowych Zespołach Sportowych i Ośrodku Kultury w Świerczynie oraz Klubie Sportowym „Drzewia”. Poczynając od roku 1992 do 1995 Pan A. Kaczorkiewicz aktywnie włączał się w zadania realizowane na terenie Gminy Wierzchowo. W roku 1996 rozpisany został przez Wójta Gminy Wierzchowo konkurs na stanowiska inspektora ds. zamówień publicznych i oświaty. Dzięki pozytywnej ocenie komisji konkursowej, został zatrudniony w Urzędzie Gminy na stanowisku inspektora ds. zamówień publicznych i oświaty. Był radnym Gromadzkiej Rady Narodowej w Wierzchowie. Dzięki wygranemu konkursowi z dniem 1 kwietnia 1999 roku, przeszedł do pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej w Czaplinku, gdzie pracuje do chwili obecnej. W międzyczasie ukończył studia wyższe o kierunku administracyjnym. Poza pracą zawodową pasją Pana A. Kaczorkiewicza była i jest działalność społeczna w miejscu pracy i zamieszkania. Po przemianach ustrojowych i powołaniu samorządu, aktywnie włączył się w jego działalność. Od 1990 roku działał aktywnie jako radny Gminy Wierzchowo. Dzięki zaufaniu, jakim obdarzony jest przez radnych, w okresie sprawowania mandatu pełnił zaszczytne funkcje w strukturach samorządowych. Obecnie pełni funkcje Przewodniczącego Rady Gminy Wierzchowo.
 
Nominowany do nadania Tytułu Pan A. Kaczorkiewicz, oprócz aktywnej pracy w samorządzie gminnym, aktywnie włączał się w realizację wszelkiego rodzaju inicjatyw podejmowanych na szczeblu powiatu i gminy. Wspierał też lokalne działanie środowiska, służące rozwojowi Ziemi Drawskiej. Przez szereg lat uczestniczył w pracach Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Drawskiego, przyczyniał się do rozwoju i promocji ruchu turystycznego, dbałości o stan i strukturę oświaty gminnej, sport oraz współpracę ze stowarzyszeniami działającymi w gminie. Jest aktywnym propagatorem idei samorządowej i orędownikiem budowy społeczeństwa obywatelskiego. Przez wiele lat rzetelnej pracy w kolejnych kadencjach Rady Gminy wpisał się bardzo wyraźnie w historię samorządu. Swoją postawą i działaniami w sposób szczególny przyczynił się do rozwoju samorządu na terenie naszej gminy i powiatu. Ponadto był aktywnym działaczem samorządowym w tworzeniu partnerstwa pomiędzy Gminą Wierzchowo, a niemiecką Gminą Henstedt - Ulzburg w Landzie Schleswig - Holstein. Za aktywność i zaangażowanie w swojej pracy samorządowej i zawodowej był wielokrotnie wyróżniany nagrodami i honorowymi tytułami m.in. Zasłużony w rozwoju województwa koszalińskiego, Zasłużony dla rozwoju ruchu spółdzielczego, „Medal czterdziestolecia”.
 
Tytuł nadany uchwałą Rady Powiatu Drawskiego nr XLII/378/2014 z dnia 15.04.2014 r.
 
zm. 01.02.2021 r.
 
 Statuetka
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona