dr. n. med. Zygmunt Andrzej Romanowski Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

dr. n. med. Zygmunt Andrzej Romanowski
Pan dr n. med. Zygmunt Andrzej Romanowski  - lekarz specjalista pediatra urodził się w Płońsku blisko Warszawy  w 1949 roku. Szkołę średnią ukończył w Płońsku i potem udał się na studia do Szczecina. W 1973 roku uzyskał dyplom lekarza i bezpośrednio po studiach rozpoczął pracę w Drawsku Pomorskim. Z naszym powiatem związał już do końca swoje losy z pożytkiem dla mieszkańców Powiatu Drawskiego, którzy wymagali leczenia i opieki medycznej. W 1981 roku został specjalistą w dziedzinie pediatrii, a w 1993 roku obronił pracę doktorską na Akademii Medycznej w Poznaniu. Od 1978 do chwili obecnej jest ordynatorem Oddziału Noworodkowego w drawskim szpitalu. W latach 1985 -  1990 stworzył dodatkowo pododdział Intensywnej terapii noworodka i wcześniaka.
Do 2004 roku czynnie ratował w drawskim szpitalu życie najmniejszym noworodkom.  W  1991 roku został powołany na konsultanta wojewódzkiego ds. neonatologii i pełnił tę funkcję do chwili zmiany podziału administracyjnego kraju, czyli do 1999 roku. Prócz usługowej pracy zawodowej prowadził także działalność naukową. Opublikował w sumie kilkanaście prac naukowych. Jest także autorem rozdziału w podręczniku naukowym zatytułowanym „Postępy w neonatologii” wydanym pod redakcją prof. Jerzego Szczapy. Udziela się także w działalności samorządowej i społecznej . W 2014 roku został wybrany na radnego w Radzie Miasta i Gminy w Drawsku Pomorskim. W obecnej kadencji także jest radnym miejskim. Oprócz pełnienia funkcji ordynatora  Oddziału szpitalnego jest także już 39 lat kierownikiem Punktu Krwiodawstwa. Przez wiele lat był także Prezesem Powiatowego Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża – do czasu likwidacji zarządu w ramach nadrzędnych czynności reformatorskich. Od 1980 roku pracuje także w charakterze lekarza rodzinnego, aktualnie  od kwietnia 2018 roku w tutejszej Przychodni Przyszpitalnej. W 1990 roku uzyskał tytuł specjalisty medycyny rodzinnej. Ma liczne pasje m.in. gra na akordeonie i śpiewa. Na terenie powiatu od ponad 30 lat prawie corocznie organizuje spływy kajakowe rzeką Drawą dla kolegów lekarzy i przyjaciół z całego kraju.
W latach 1990 – 2004 był także współorganizatorem sympozjów naukowych o tematyce medycznej odbywających się corocznie w Karwicach bądź w Starym Drawsku. Jego działalność w  tych płaszczyznach także  mocno przyczynia się do promocji  Powiatu Drawskiego. Podkreślić należy, że udziela się także od 2005 roku w Klubie Miłośników Poezji. Pisać amatorsko zaczął jednak już  pod koniec lat 90. Inspiracją do twórczości były głównie ówczesne przemiany polityczno-społeczne i reforma w służbie zdrowia. W formach satyrycznych  uwypuklał oprócz pozytywnych zmian także negatywne skutki dokonującej się reformy. Jego satyryczna twórczość była ostrzem krytyki  nieprzemyślanych  zapędów reformatorskich. Forum na którym prezentował swoją twórczość były coroczne / począwszy od 1997 roku / Przeglądy i Konkursy Piosenki Neonatologicznej odbywające się w Kiekrzu k/Poznania. Poza recytacją także śpiewa. Niektóre utwory drukowane były w lokalnej prasie. Gro z nich jednak zachowana jest na dysku  komputera, bądź otrzymywali ją nieliczni głownie znajomi i  przyjaciele w tzw.  obiegu towarzyskim. Jego krytyczna ocena  zjawisk odczuwanych negatywnie  w społeczeństwie trafnie i obrazowo definiowała przyczyny,  a przy tym rozśmieszała. Pan dr n.med. Z. A. Romanowski znany jest mieszkańcom Powiatu  Drawskiego nie tylko jako świetny lekarz specjalista  z empatią i zaangażowaniem wczuwający się w pomoc medyczną. To głównie dzięki niemu działa przychodnia lekarza rodzinnego przy szpitalu.  Nierzadko też odwiedza i udziela pomocy lekarskiej w mieszkaniach pacjentów, którzy są obłożnie chorzy lub mają trudności z poruszaniem się, najczęściej w podeszłym wieku.  
 
Tytuł nadany uchwałą Rady Powiatu Drawskiego nr XXII/138/2020 z dnia 19.06.2020 r.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona