Eugeniusz Rosiak Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

EUGENIUSZ ROSIAK
 
Pan E. Rosiak urodził się w Siemianowie, na terenie Ziemi Łódzkiej. Po zakończeniu działań wojennych w roku 1945 wraz z rodzicami przyjechał na Ziemie Zachodnie i zamieszkał w Drawsku Pomorskim, a następnie w Złocieńcu, gdzie mieszka do dziś. Z zawodu nauczyciel. 1 marca 1952 r. został mianowany na dyrektora Szkoły Podstawowej dla Pracujących w Złocieńcu. Następnie od 1961 r. pracował w Zasadniczej Szkole Zawodowej - Włókienniczej w Złocieńcu która kształciła robotników do pracy w zawodach włókienniczych na terenie Złocieńca oraz Pomorza. W latach 1959 - 1961 w okresie wakacyjnym, społecznie prowadził kolonie letnie dla dzieci Powiatu Drawskiego na terenie Powiatu Mikoszewskiego. Praca zawodowa i działalność społeczna doprowadziła do obdarzenia E. Rosiaka społeczną funkcją Przewodniczącego Powiatowego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Powiecie Drawskim. 1 września 1976 r. E. Rosiak został Dyrektorem Liceum Ekonomicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Złocieńcu. W okresie jego kierowania dokonano rozbudowy szkoły o 6 sal lekcyjnych.
 
Wielozawodowość szkoły i rozwój specjalizacji zawo owych spowodowało, że znaczna część absolwentów została zatrudniona w Stoczni Szczecińskiej i Gdańskiej. Zasługa w tym E. Rosiaka, zawsze aktywnego i zaangażowanego, taktownego i przyjacielskiego pedagoga, który zawsze dobrze służył młodzieży i kadrze nauczycielskiej w swojej i innych szkołach. Pracował także jako instruktor harcerski i opiekun organizacji młodzieżowych. Na emeryturę przeszedł w roku 1981 pracując w dalszym ciągu społecznie. Za działalność społeczną i zawodową Pan E. Rosiak został odznaczony i wyróżniony odznaczeniami państwowymi oraz lokalnymi m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką za “Zasługi dla Województwa Koszalińskiego, Zasłużony dla Miasta i Gminy Złocieniec, podziękowaniem Prezesa Caritas Parafii PWNMP w Złocieńcu za działalność wolontariusza na rzecz dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych, podziękowaniem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego za pomoc w pozyskiwaniu kandydatów do wojskowego szkolnictwa zawodowego.
 
Tytuł nadany uchwałą Rady Powiatu Drawskiego nr XLVI/416/2014 z dnia 10.10.2014 r.
 
zm. 27.11.2018 r.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona