Ewa Giza Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Pani Ewa Giza lekarz internista, specjalista psychiatra, absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Pomysłodawczyni utworzenia Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” w Kołobrzegu, zajmującego się opieką osób chorych psychicznie oraz ich rodzinami, wdrożeniem psychiatrii środowiskowej w powiecie kołobrzeskim. Członek : Rady ds. Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Zarządu Sekcji Psychiatrii Środowiskowej PTPiR, Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii. W latach 2015-2021 Przewodnicząca Zachodniopomorskiej Sekcji Psychiatrii  Środowiskowej.  Członek Zarządu Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych.  Do 2022 r. - członek Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - 3 kadencje. W latach 2016 – 2020 - członek Zespołu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia.  Wiceprezes  Zachodniopomorskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Od 2021 r. do chwili obecnej członek Zespołu ds. reformy psychiatrii przy Ministrze Zdrowia. Od 2022 r. Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Centrów Zdrowia Psychicznego.

Od 11.02.2019 r. – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu. Po objęciu funkcji Dyrektora Szpitala, Pani Ewa Giza rozpoczęła aktywne działania nawiązując współpracę z przedstawicielami powiatów : drawskiego, łobeskiego i świdwińskiego jak i z lokalnymi samorządami w ramach Strefy Centralnej. Naczelną ideą od początku objęcia przez Panią  E. Gizę funkcji Dyrektora Szpitala było rozszerzenie działalności Szpitala w opiekę psychiatryczną dla dorosłych i dzieci w tych powiatach albowiem do tego czasu mieszkańcy jak i ich rodziny oraz dzieci nie mieli opieki psychiatrycznej i psychologicznej, a potrzeby pomocy były bardzo duże.

Pani Ewa Giza rozpoczęła działania, które są efektem utworzenia :

1 stycznia 2020 r. Poradni Zdrowia Psychicznego w Drawsku Pomorskim.

1 kwietnia 2020 r. w I fali pandemii otwarty został Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Drawsku Pomorskim.

01 września 2021 r. Dzienny Oddział Psychiatryczny w Drawsku Pomorskim oraz Zespół Leczenia Środowiskowego.

1 stycznia 2022 r. uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego na powiat drawski.

1 marca 2022 r. uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego na powiat świdwiński.

1 czerwca 2022 uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego na powiat łobeski.

Dzięki działaniom Pani E. Gizy objęto kompleksową opieką psychiatryczną i psychologiczną ok. 115 tys. osób dorosłych z trzech powiatów. Zatrudnionych zostało wiele wykwalifikowanych osób ( ok. 70 osób tj. lekarzy psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, asystentów zdrowia, pracowników środowiskowych ) co oczywiście było stworzeniem nowych miejsc pracy dla tych osób. Pani E. Giza organizuje konferencje, pogadanki na temat zdrowia psychicznego Pani E. Giza doprowadziła do utworzenia Poradni oraz Centrum Zdrowia Psychicznego i można powiedzieć, ze było to wpisane w zakres pracy ale charakter, determinacja, upór Pani E. Gizy pozwolił osiągnąć cel. Bez takiej osoby nie stworzylibyśmy warunków do leczenia. Za swoją działalność Pani E. Giza otrzymała wiele odznaczeń m.in. w 2009 r. Srebrny Krzyż Zasługi za pracę społeczną przyznany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, w 2016 r. – srebrną odznakę Gryfa Zachodniopomorskiego, w 2019 r. od Wojewody Zachodniopomorskiego Tomasza Hinca zaszczytne odznaczenie PRIMUS IN AGENDO ( pierwszy w działaniu) - jest honorowym wyróżnieniem, przyznawanym osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom, za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej albo rodziny. Jest wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.

 

Tytuł nadany uchwałą Rady Powiatu Drawskiego nr LV/368/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona