Genowefa Polak Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Genowefa Polak
Pani G. Polak pracę zawodową rozpoczęła w Szkole Podstawowej w Siemczynie, a następnie w Szkole Podstawowej w Czaplinku. W trudnych latach 80 – tych przez kilka lat pełniła społecznie funkcję wicedyrektora opiekując się klasami nauczania początkowego. W latach 60 – tych po rozpoczęciu pracy pedagogicznej była aktywnym instruktorem ZHP, mianowana do stopnia harcmistrza. W tym okresie była aktywnym członkiem Komendy Hufca ZHP w Czaplinku. Dzięki tej pracy zyskała wiele cennego doświadczenia, które służyło dzieciom i młodzieży w zdobywaniu umiejętności, organizacji wolnego czasu, nauki zabaw i współżycia w zespołach. W okresie 10 lat przed przejściem na emeryturę została powołana na stanowisko wicedyrektora szkoły w Czaplinku. W okresie działalności pedagogicznej oraz po przejściu na emeryturę wolny czas poświęcała na rzecz społeczności czaplineckiej. W latach 1994 – 1998 pracowała w Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Czaplinku. Od 1998 r. nieprzerwanie pracowała w Radzie Miejskiej Czaplinka. W kadencji 2002 – 2006 pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Miejskiej w Czaplinku. Od 2006 do chwili obecnej aktualnie jest Radną Rady Powiatu Drawskiego. Za pracę na rzecz samorządu lokalnego uzyskała tytuł Laureatki Plebiscytu na Najlepszego Samorządowca 2006. Jednocześnie jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia KIWANIS International Klub Czaplinek – Międzynarodowej Organizacji Niosącej Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym. Bardzo ważnym zadaniem, którego podjęła się Pani G. Polak w ramach fundacji była budowa domu dla niepełnosprawnej Agnieszki. Była koordynatorem prac i zbiórki funduszy, w tym poza granicami Polski. Wola ciężkiej pracy, determinacja działania Pani G. Polak pozwoliła na zakończenie budowy i otwarcie w 2008 r. domu dla Agnieszki i jej rodzeństwa. Ponadto doprowadziła do wymiany protez, zakupu wózków oraz wyposażenia pokoju Agnieszki w sprzęt komputerowy. Ponadto jako członek Zarządu Stowarzyszenia Europomerania w Szczecinie przyczyniała się do finansowania i realizacji projektów w gminach na terenie powiatu drawskiego Pani G. Polak jako wolontariusz bardzo aktywnie angażuje się zawsze tam, gdzie wartość gorącego, wielkiego serca stanowi wartość najwyższą. Pomagała ludziom w poszukiwaniu osób zaginionych podczas działań wojennych. Była jednym z inicjatorów budowy pomnika Papieża Jana Pawła II nad jeziorem Drawskim. Za pracę zawodową i społeczną wielokrotnie nagradzana i wyróżniona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką za zasługi dla Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych, wyróżniona podczas Gali Wolontariatu 2013, Zasłużona dla Gminy Czaplinek.
 
Tytuł nadany uchwałą Rady Powiatu Drawskiego nr XLII/379/2014 z dnia 15.04.2014 r.
 
Statuetka
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona