Jan Domański Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Jan Domański
 
Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 41 w Drawsku Pomorskim zgłosiło wniosek o nadanie tytułu  „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” dla Pana Jana Domańskiego. Uzasadnieniem tego wniosku jest uznanie zasług Pana J. Domańskiego na rzecz Powiatu Drawskiego.  Pan J. Domański urodził się w Łodzi, ale piękne krajobrazy Pojezierza Drawskiego spowodowały, że od 1970 roku związał się z tym regionem na stałe. Od 1970 r. do 1976 r pracował jako funkcjonariusz pożarnictwa. Początkowo w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, a następnie w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Pożarniczego w Mielenku Drawskim. Już w roku 1971 oprócz pracy zawodowej rozpoczął działalność społeczną. Widząc młodzież, która pozbawiona była jakichkolwiek rozrywek i nie miała bliżej określonych celów życiowych, postanowił ją zorganizować i założył drużynę harcerską specjalnościową, której nadano imię „ Zdobywców Wału Pomorskiego”. Głównym kierunkiem działalności było szkolenie w ramach obrony cywilnej. Dzisiaj może być dumny ze swoich wychowanków. W 1976 roku przeszedł do zawodowej służby wojskowej w JW 1965 w Olesznie, gdzie pełnił służbę na różnych stanowiskach  do 1994 roku. W 1994 roku odszedł na emeryturę. Obecnie pracownik wojska w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko Pomorskie. Uczestnik misji pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w byłej Jugosławii  i Libanie Południowym. Prezes Koła nr 41 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Drawsku Pomorskim od 2004r. oraz Członek Zarządu Głównego SKMP ONZ.  
 
Praca społeczna daje mu wielką satysfakcję i osiąga na tym polu sukcesy, czego dowodem są liczne wyróżnienia i odznaczenia:
 
 • Brązowy i Srebrny Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”
 • Brązowy, Srebrny i Złoty Medal „ Za Zasługi dla Obronności Kraju”
 • Brązowy, Srebrny i Złoty Medal „ Za Zasługi dla Pożarnictwa”
 • Medal „ Pro Patria”
 • Srebrny Medal „ Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju”
 • Medal ONZ „w Służbie Pokoju” za misję w byłej Jugosławii
 • Medal ONZ „w Służbie Pokoju” za misję w Libanie
 • „Gwiazda Weterana”
 • Medal „ Za Zasługi dla Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ”
 • Medal „ Za Zasługi dla Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych”
 • Medal „ 60 lat Udziału Polski w Misjach Poza Granicami Państwa”
 • Medal „ W 25 Rocznicę Nadania Siłom ONZ Pokojowej Nagrody Nobla”
 • „Odznaka Honorowa Wojsk Lądowych”
 • „Odznaka Honorowa Sybiraka”
Ściśle współpracuje z innymi bratnimi organizacjami pozarządowymi: Związek Sybiraków, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związek Inwalidów Wojennych.
 
Reprezentuje liczną grupę działaczy organizacji pozarządowych.  Aktywnie  uczestniczy w  uroczystościach państwowych i regionalnych. Nie są mu obojętne sprawy dotyczące środowiska w którym mieszka i pełni funkcję społeczną,  a także sprawy mieszkańców całego powiatu drawskiego.  Kapituła Honorowa na posiedzeniu w dniu 28 września 2016 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 41 w Drawsku Pomorskim. Zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały Nr XXXI/166/2009 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie zasad nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”  tytuł nadaje Rada Powiatu Drawskiego w drodze uchwały. Biorąc powyższe pod uwagę uzasadnione jest podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
Tytuł nadany uchwałą Rady Powiatu Drawskiego nr XXIII/160/2016 z dnia 21.10.2016 r.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona