Jan Peter Schroeder Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Jan Peter Schroeder
 
Komisja Oświaty Rady Powiatu Drawskiego zgłosiła wniosek o nadanie tytułu  „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” dla Pana Jana Petera Schroeder. Uzasadnieniem tego wniosku jest uznanie zasług Pana Jana Petera Schroeder na rzecz Powiatu Drawskiego.

Jan Peter Schroeder od 1 września 2014 r. Starosta Powiatu Segeberg. Od momentu objęcia funkcji Starosty bardzo aktywnie zaangażował się na rzecz współpracy Powiatu Segeberg z Powiatem Drawskim. Do chwili obecnej był trzykrotnie naszym gościem, propaguje współpracę w kierunkach takich, jak: opieka społeczna, ochrona zdrowia, ochrona środowiska, edukacja, promocja oraz sprawy związane z rynkiem pracy.  W marcu 2016 r. na zaproszenie Starosty Jana Petera Schroeder władze Powiatu Drawskiego wraz z Radnymi i pracownikami Starostwa przebywali w Powiecie Segeberg. Celem tej wizyty była wymiana wspólnych poglądów i doświadczeń oraz zacieśnienie wzajemnej współpracy na wielu płaszczyznach. Uczestnicy delegacji mieli możliwość skorzystać z doświadczeń naszego Partnera w dziedzinach takich jak: edukacja, ochrona zdrowia, ochrona środowiska, przedsiębiorczość, pomoc społeczna. W tym też zakresie w maju i wrześniu 2016 roku odbyły się w Powiecie Drawskim spotkania poświęcone wypracowaniu wspólnego stanowiska do dalszej  współpracy.  Kapituła Honorowa na posiedzeniu w dniu 28 września 2016 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Oświaty Rady Powiatu Drawskiego. Zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały Nr XXXI/166/2009 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie zasad nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”  tytuł nadaje Rada Powiatu Drawskiego w drodze uchwały. Biorąc powyższe pod uwagę uzasadnione jest podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
Tytuł nadany uchwałą Rady Powiatu Drawskiego nr XXIII/165/2016 z dnia 21.10.2016 r.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona