Jan Witwicki Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

JAN WITWICKI
 
Pan Jan Witwicki – z zawodu nauczyciel. W 1982 r. został zatrudniony w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gogółczynie. Obecnie jest to Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim. Pan J. Witwicki pracując z młodzieżą osiągał bardzo dobre wyniki wychowawcze, zapewniając im opiekę i stwarzając warunki do dalszego rozwoju zainteresowań, udzielając im pomocy w sprawach szkolnych i osobistych. Dzięki dyscyplinie, pilności, stanowczości, obowiązkowości oraz samozaparciu Pan J. Witwicki wraz ze swoimi podopiecznymi odnosił sukcesy na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, okręgowym i ogólnokrajowym. Pan J. Witwicki od 1972 r. do chwili obecnej jest działaczem PCK oraz zasłużonym honorowym dawcą krwi. Pan J. Witwicki  za pracę opiekuńczo-wychowawczą i pedagogiczną z młodzieżą oraz za osiągnięcia w konkursach i festiwalach, a także jako zasłużony honorowy dawca krwi został odznaczony i wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi i lokalnymi. 
 
Tytuł nadany uchwałą Rady Powiatu Drawskiego nr XIII/89/2015 z dnia 23.10.2015 r.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona