Jerzy Bogalecki Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Jerzy BogaleckiPan Jerzy Bogalecki  - magister sztuki, wieloletni pedagog, urodził się w miejscowości Czarny Las w 1947 r. Po ukończeniu studiów w Akademii Muzycznej w Gdańsku i studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy pierwszą swoją pracę rozpoczął w 1968 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Złocieńcu, a następnie w 1973 r. w Szkole Podstawowej Nr 2, aż do przejścia na emeryturę. W latach 1977-1981 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej, nauczając również  w szkole, prowadząc zespół muzyczny i chór szkolny, a od 1976 r., pełnił obowiązki Dyrektora Społecznego Ogniska Muzycznego w Złocieńcu. W latach 1981-1988 r., był Prezesem III Okręgu Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Koszalinie Oddział  w Złocieńcu.Od 1976 r. do dziś tj. 43 lata  pełni obowiązki Dyrektora Społecznego Ogniska Muzycznego w Złocieńcu - podległego Koszalińskiemu Stowarzyszeniu Społecznych Ognisk Muzycznych w Koszalinie.    Był inicjatorem  powołania Filii Ognisk Muzycznych w Czaplinku, Kaliszu Pomorskim, Łobzie, Wierzchowie, Świerczynie, Ostrowicach, Motarzewie, Siemczynie, Kluczewie, Budowie, Łubowie, Suliszewie oraz  w Broczynie.  W roku 1985 broni pracę magisterską w Zakładzie Wychowania Muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, tematem pracy jest „Społeczne Ognisko Muzyczne w aktywizacji kulturalnej środowisk małomiasteczkowych na przykładzie Społecznego Ogniska Muzycznego w Złocieńcu”.
 
Jest animatorem ruchu muzycznego, ucząc swych wychowanków tajników gry na instrumentach, zespołowego muzykowania i kontaktu z Polihymnią. Praca w upowszechnianiu muzyki dała szereg rezultatów: począwszy od roku 1976 odbywały się Wojewódzkie  Koncerty Ognisk Muzycznych z terenu całego Okręgu Koszalińskiego , w których brali udział uczniowie Ogniska Muzycznego zdobywając nagrody i wyróżnienia.
W roku szkolnym 1982/83 odbył się Międzywojewódzki Przegląd Pianistyczny   w Miastku – Ognisko reprezentowały uczennice,  w klasie fortepianu zdobywając pierwsze miejsce. 
W roku szkolnym 1983/84  w Miastku na Międzywojewódzkim  Przeglądzie Pianistycznym Ognisko reprezentowały 4 uczennice w klasie fortepianu zdobywając pierwsze miejsce. 
W marcu 1985 r. w Przeglądzie Pianistycznym w Miastku Ognisko w Złocieńcu odnotowuje kolejny sukces- zajmując dwa pierwsze miejsca.
 
Dwie laureatki zostały zakwalifikowane do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie młodego Pianisty w Sulechowie woj. Zielonogórskim. Konkurs odbył się w dniach 16-20.05.1985 r. Jury pod przewodnictwem prof. Józefa Stempla z Akademii Muzycznej w Katowicach przyznało  II miejsce uczennicy klasy fortepianu z Ogniska w Złocieńcu.
W dniach 16-20 maja 1985r. odbył się Ogólnopolski Konkurs Młodego Pianisty w Sulechowie woj. Zielonogórskie – na 40 uczestników biorących udział w konkursie uczennica  w klasie fortepianu uzyskała II miejsce – nauczycielem jest Pan J. Bogalecki.
 
W dniach 16-18 maja 1986 r  w Sulechowie odbył się IV Ogólnopolski Konkurs Młodych Pianistów – uczniów społecznych ognisk artystycznych, któremu patronowało Ministerstwo Kultury i Sztuki, uczennicy klasy fortepianu, której opiekunem był Pan J. Bogalecki Jury przyznało  III miejsce.
 
W maju 1987 r.  w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Koszalinie odbyły się międzywojewódzkie  przesłuchania polskiej muzyki współczesnej młodych pianistów społecznych ognisk muzycznych, Solistom towarzyszyła orkiestra Zespołu Szkół Muzycznych.  Jury przyznało I  miejsce uczennicy z Ogniska złocienieckiego, której nauczycielem był Pan J. Bogalecki.    
 
Pan J. Bogalecki nadal  uczestniczy w życiu  muzycznym, kieruje i prowadzi zajęcia muzyczne w Społecznym Ognisku Muzycznym w Złocieńcu i Czaplinku. Wielu absolwentów, wychowanków Ogniska obcuje do dzisiaj z muzyką, ucząc jej podstaw dzisiejsze młode pokolenie.   Ognisko Muzyczne ma również wpływ na kulturalne oblicze miasta, a mianowicie podnosi kulturę muzyczną, rozwija muzyczne zainteresowania i uzdolnienia dzieci, uczy zachowania się podczas występów muzycznych.  Wielu absolwentów Społecznego Ogniska Muzycznego kontynuowało dalszą naukę w liceach muzycznych i średnich szkołach muzycznych na terenie kraju,  a po ich ukończeniu studiowali w akademiach muzycznych kończąc je z ocenami wyróżniającymi, po ich ukończeniu kontynuują działalność estradową w występach solowych, w zespołach kameralnych oraz w zespołach muzycznych  jak również nauczają  muzyki w placówkach oświatowych i kulturalnych  oraz muzycznych I i II stopnia.
 
J. Bogalecki jest członkiem Zrzeszenia Podmiotów Gospodarczych w Złocieńcu, Wiceprezesem Zarządu,   w latach 1998 -2010 / 12 lat/.  Zarząd powierzał  Panu J. Bogaleckiemu jako Dyrektorowi przygotowanie Zachodniopomorskich Targów Wystawienniczych, które swym zasięgiem znane były w województwie, kraju i poza granicami.
W roku 2011 ukazuje się 10 Jubileuszowe wydanie leksykonu biograficznego – Encyklopedia  biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków, w którym  na 285 stronie znajduje się biografia  Pana J. Bogaleckiego.
Za swoją działalność zawodową i społeczną był wyróżniany i odznaczany, między innymi :
Brązowym Krzyżem Zasługi /1983 r./, Złotym Krzyżem zasługi / 1989 r./, nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania, nagrodą Kuratora Oświaty i Wychowania, Brązową i Srebrną odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Srebrną Odznaką Honorową Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, odznaką honorową „Za zasługi w rozwoju województwa koszalińskiego”, medal 40-lecia, oraz wieloma nagrodami, wyróżnieniami i dyplomami za wkład pracy na polu upowszechnienia kultury w mieście , gminie, regionie i województwie. W roku 2019 został odznaczony złotą odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego. Postawa i zaangażowanie Pana J. Bogaleckiego  w promowaniu Miasta i Gminy została przez Radę Miasta Złocieniec doceniona i w styczniu 2010 r. na uroczystej sesji Rady Miasta został nadany tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Złocieniec.
 
Tytuł nadany uchwałą Rady Powiatu Drawskiego nr XXII/159/2020 z dnia 19.06.2020 r.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona