Jerzy Płachta Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Jerzy Płachta
Pan J. Płachta urodził się Kupiczowie, powiat Kowel. Z wyboru i zamiłowania nauczyciel biologii. Ukończył Studium Nauczycielskie i Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Od 1961 r. nauczyciel tego przedmiotu w szkołach podstawowych i liceum ogólnokształcącym na terenie powiatu drawskiego. Jego zainteresowania środowiskiem przyrodniczym na Pomorzu (lasy, jeziora, ogrody) uwidoczniły się na pracy nauczycielskiej z młodzieżą w szerzeniu zamiłowania do przyrody i upowszechniania wiedzy ekologicznej. Zainteresowania te przyczyniły się też do gromadzenia od wielu lat ciekawych zbiorów, kształtów przyrody, zwłaszcza korzeni, krzewów i drzew. Po przejściu na emeryturę w 1991 r. wolny czas poświęcił na opracowanie zbiorów i ich prezentację najpierw w najbliższym otoczeniu i środowisku, a także na udział w różnych konkursach plastycznych nauczycieli – amatorów. Później prezentacje te zaczęły zataczać coraz szersze kręgi, wykraczając poza teren powiatu, województwa i kraju. Praca Pana J. Płachty, to głównie piękno ukształtowane przez samą naturę.
 
Autor jedynie wyeksponował walory estetyczne korzeni, zgodnie z własną wyobraźnią. Wydobył z nich to, co najbardziej zasługiwało na pokazanie: kształt i forma przestrzenna. Korzenioplastyka Pana J. Płachty prezentowana była i nadal jest na wystawach środowiskowych w wielu miastach i miejscowościach naszego powiatu, województwa i kraju. Jest ona zawsze promocją powiatu drawskiego i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Prace Pana J. Płachty biorą udział w cieszących się popularnością konkursach i wystawach, których łącznie było ok. 200 i zawsze przynoszą ich autorowi nagrody. Należy wymienić tu m.in. : II nagroda rękodzieła artystycznego, „Natura moich okolic” Polanica Zdrój – 1999 r. I nagroda – rzeźba w drewnie w konkursie ” Natura moich okolic” Zielona Góra 2000 r., 2002 r., 2003 r., 2004 r., wyróżnienie „Przyjaciel Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim” – 2006 r., udział w XX prezentacjach Folklorystycznych Pomorza Zachodniego w Drawsku Pom. – nagroda „Złota Malwa” – kategoria Jarmark Ludowy dla najlepszego twórcy ludowego – 2007 r., wystawa dla uczestników wymiany młodzieży z Kaltenikirchen (Niemcy) i Polski z Kalisza Pom. – 2007 r., udział w konkursie „Zachodniopomorskie Targi Wystawiennicze w Złocieńcu – Medal Targowy za „Parę Orłów – kompozycja z korzeni Sosny” – 2010 r. W kadencji 1998 – 2002 Rady Powiatu Drawskiego był 4 lata współautorem Biuletynu Samorządowego Powiatu Drawskiego. Pan J. Płachta za całokształt pracy twórczej i promocję Powiatu Drawskiego otrzymał nagrodę Starosty Drawskiego.
 
Tytuł nadany uchwałą Rady Powiatu Drawskiego nr XLVI/415/2014 z dnia 10.10.2014 r.
 
zm. 01.09.2016 r.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona