Kazimierz Oszkiel Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Pan Kazimierz Oszkiel - Aktywny działacz społeczny w sferze sportu. Z jego inicjatywy powstało i funkcjonuje Koło Ligii Obrony Kraju w Ostrowicach, w którym od początku pełni funkcje Prezesa. Ponadto Pan Kazimierz Oszkiel uczestniczył czynnie w budowie strzelnic w parku w Ostrowicach. Stał się ich zarządcą i opiekunem. Wprowadził młodzież w środowisko pasjonatów strzelnictwa sportowego. W chwili obecnej zespół strzelnic sportowych w Ostrowicach jest drugim tego typu obiektem w województwie.
 
Inicjator powstania koła strzeleckiego „Snajper” w Zespole Szkół w Nowym Worowie, który przyczynił się do propagowania tej dziedziny sportu wśród młodzieży. Dzięki niemu działa w Ostrowicach sekcja brydża sportowego. Propaguje mało popularne dziedziny sportowe. Współpracuje aktywnie z kołami łowieckimi, organizuje zawody i przedsięwzięcia. Wykazuje aktywność w ubieganiu się o wsparcie finansowe inicjatyw i przedsięwzięć Koła Ligii Obrony Kraju.
 
Tytuł nadany uchwałą Rady Powiatu Drawskiego nr XXXV/322/2013 z dnia 18.10.2013 r.
 
zm. 10.02.2023 r.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona