Lucyna Jabłońska Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Lucyna Jabłońska
 
Pani L. Jabłońska urodziła się 11 marca 1961 r. w Złocieńcu. Absolwentka LO w Drawsku Pomorskim i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie kierunek nauczanie początkowe. Od szeregu lat zajmuje się edukacją regionalną. Prowadziła zajęcia w ramach „Klubu Miłośników Złocieńca”, na których realizowała program innowacyjny „Czy znasz swoje miasto ?”. W 2007 roku wydała „Zeszyt ćwiczeń do edukacji regionalnej z elementami edukacji europejskiej w klasach I-III. MOJA GMINA ZŁOCIENIEC. MOJE MIEJSCE W EUROPIE”. Od roku 2000 jest prezesem Stowarzyszenia Pojezierza Drawskiego „Euro-Region 2000” w Złocieńcu. Stowarzyszenie prowadzi działalność o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i historycznym. W starym, zabytkowym Spichlerzu utworzyła Galerię i Muzeum Regionalne, gdzie do 2007 roku zorganizowała szereg wystaw, koncertów, spotkań, prezentacji, warsztatów, turniejów rycerskich itp. W ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Drawsku Pomorskim zorganizowała w Spichlerzu wystawę Eriki Omernik i Elfi Saute z Niemiec, spotkanie Rady Powiatu Segeberg, spotkanie Akademia Baltica z Lubeki w ramach seminarium „Sąsiedztwo na Pomorzu” przedstawiając na nich dorobek kulturalny Powiatu Drawskiego; spotkanie to było finałem projektu „Cztery pory roku na rzece Drawie”, na którym przedstawiła przygotowaną przez z siebie prezentację multimedialną dotyczącą dorobku artystycznego naszego powiatu. Kilkakrotnie reprezentowała Powiat Drawski na wystawach w Segebergu. Jest autorką grafiki na okładce książki o historii Złocieńca. Aktywnie uczestniczy w odkrywaniu historii miasta Złocieniec : zorganizowała i przeprowadziła akcje podnoszenia przedwojennych pomników, realizuje projekt rewitalizacji przedwojennego parku miejskiego Anlage w Złocieńcu, w którym utworzyła dwie interdyscyplinarne ścieżki edukacyjne. Od wielu lat zajmuje się działalnością artystyczną tworząc swoje prace w technice malarskiej zwanej batik. Wykonane prace często przeznacza na cele charytatywne. Stworzyła pierwszą w Złocieńcu Artystyczną Pracownię Ceramiczną. Od 2007 roku pracuje w Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim. Pełni tam funkcję wicedyrektora. Prowadzi zajęcia z edukacji regionalnej realizując swój autorski program.. Zainicjowała powstanie w szkole pracowni artystycznych „W krainie wyobraźni”, w której jest koordynatorem pracy nauczycieli z pasją. Współpracuje z władzami lokalnymi, a także z licznymi stowarzyszeniami i organizacjami: IPN oddział Szczecin, Biuro Dokumentacji Zabytków ze Szczecina, Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie organizując warsztaty, konkursy i spotkania. Zainicjowała ustawianie tablic dotyczących historii Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim i murów miejskich. W ramach zajęć z edukacji regionalnej organizuje liczne wycieczki po całym powiecie. Realizuje tematy z zakresu historii, kultury, życia współczesnego Powiatu Drawskiego. W 2016 roku wydała „Zeszyt ćwiczeń do edukacji regionalnej z elementami edukacji europejskiej w klasach I-III MOJA GMINA DRAWSKO POMORSKIE. MOJE MIEJSCEW EUROPIE”. Od wielu lat uczestniczy w pracach jury „Powiatowej Gali Talentów”, powiatowego konkursu „Palmy, pisanki wielkanocne” oraz wielu innych konkursach o charakterze artystycznym. Swoimi działaniami społecznymi, zawodowymi, kulturalnymi i artystycznymi integruje środowisko Powiatu Drawskiego, w szczególności mieszkańców Złocieńca i Drawska Pom.
 
Tytuł nadany uchwałą Rady Powiatu Drawskiego nr XXXIX/271/2017 z dnia 01.12.2017 r.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona