Paweł Mela Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Paweł Mela
Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 41 w Drawsku Pomorskim zgłosiło wniosek o nadanie tytułu  „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” dla Pana Pawła Meli. Uzasadnieniem tego wniosku jest uznanie zasług Pana P. Meli na rzecz Powiatu Drawskiego.   Pan Paweł Mela urodził się w miejscowości Wyrzysk. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. S. Czarneckiego w Poznaniu - Wydział Logistyki. W 2002 r. ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku Zarządzanie i Marketing.
 
W 2005 r. ukończył studia podyplomowe na Akademii Obrony Narodowej na Wydziale Strategiczno - Obronnym. Pan P. Mela zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1995 r. w 12 BKPanc. w Złocieńcu na stanowisku Starszy Oficer, następnie Starszy Oficer Sekcji Materiałowej oraz Szef Służby Żywnościowej. W latach 2003-2004 uczestniczył w I zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego Irak jako Oficer Logistyki. W 2007 r. Pan Paweł Mela objął obowiązki szefa służby wydziału materiałowego w 12 DZ w Szczecinie, następnie został szefem logistyki w 12 BZ w Szczecinie. W latach 2008-2009 uczestniczył w IV zmianie Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF) Afganistan. W roku 2010 Pan P. Mela objął obowiązki Szefa Wydziału Materiałowego w 12 DZ w Szczecinie. W roku następnym, czyli w 2011 został skierowany do 1 Regionalnej Bazy Logistycznej (RBLog) w Wałczu na stanowisko Szefa Wydziału Materiałowego, gdzie obowiązki pełnił do dnia 31.03.2015 r. Na podstawie Rozkazu Personalnego Nr 20 Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych ppłk dypl. P. Mela z dniem 01.04.2015 r. został wyznaczony na stanowisko Komendanta 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Oleszno.  16 Wojskowy Oddział Gospodarczy jest stacjonarną jednostką logistyczną przeznaczoną do realizacji zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek i instytucji stacjonujących oraz biorących udział w szkoleniu poligonowym w rejonie odpowiedzialności 16 WOG w czasie pokoju, kryzysu i wojny oraz zadań mobilizacyjnych w stosunku do jednostek nowo formowanych.
 
Pan ppłk P. Mela został odznaczony licznymi medalami i wyróżnieniami, otrzymał m.in. brązowy medal za zasługi dla obronności kraju, srebrny medal za zasługi dla obronności kraju, brązowy medal siły zbrojne w służbie ojczyzny, a także Polskie Odznaczenie Pamiątkowe Gwiazda Iraku oraz Gwiazda Afganistanu, które nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Pan ppłk Paweł Mela od 2010 r. aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło Nr 41 Drawsko oraz Koło Nr 49 w Wałczu. Pan P. Mela interesuje się sportem, w latach 1995-2003 był zawodnikiem MKS Olimp Złocieniec, w latach 2000-2004 był Trenerem MKS Olimp Złocieniec, a w latach 2010-2015 był Prezesem MKS Olimp Złocieniec. Od 2014 r. Pan P. Mela jest Radnym Rady Miejskiej w Złocieńcu. Kapituła Honorowa na posiedzeniu w dniu 28 września 2016 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 41 w Drawsku Pomorskim. Zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały Nr XXXI/166/2009 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie zasad nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”  tytuł nadaje Rada Powiatu Drawskiego w drodze uchwały. Biorąc powyższe pod uwagę uzasadnione jest podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
Tytuł nadany uchwałą Rady Powiatu Drawskiego nr XXIII/161/2016 z dnia 21.10.2016 r.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona