Roman Radziszewski Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz


Roman Radziszewski
 
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Powiatowy i Koło w Drawsku Pomorskim  zgłosiło wniosek o nadanie tytułu  „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” dla Pana Romana Radziszewskiego. Uzasadnieniem tego wniosku jest uznanie zasług Pana R. Radziszewskiego na rzecz Powiatu Drawskiego. Pan R. Radziszewski  urodził się w Szprotawie. Z wykształcenia lekarz.   Od wielu lat współpracuje z kołami Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Powiatu Drawskiego wspierając osoby chore na cukrzycę oraz ich rodziny, prowadzi edukację diabetologiczną wśród osób z wysokiego ryzyka, osób chorych i zagrożonych powikłaniami po cukrzycy. W ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego, którego organizatorem jest Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie przy udziale Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, w „Szkole Cukrzycy” w Złocieńcu od 2014 r. prowadzi charytatywnie wykłady. Jest oddany całym sercem ludziom. Okazał się człowiekiem o wybitnej wiedzy w walce z cukrzycą i jej powikłaniami. Dał się poznać jako człowiek prawy i profesjonalny lekarz, życzliwy nie tylko diabetykom. Kapituła Honorowa na posiedzeniu w dniu 28 września 2016 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarząd Powiatowy i Koło w Drawsku Pomorskim. Zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały Nr XXXI/166/2009 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie zasad nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”  tytuł nadaje Rada Powiatu Drawskiego w drodze uchwały. Biorąc powyższe pod uwagę uzasadnione jest podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
Tytuł nadany uchwałą Rady Powiatu Drawskiego nr XXIII/162/2016 z dnia 21.10.2016 r.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona