Ruediger Jankowski Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Ruediger Jankowski
 
Komisja Oświaty Rady Powiatu Drawskiego zgłosiła wniosek o nadanie tytułu  „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” dla Pana Ruedigera Jankowski. Uzasadnieniem tego wniosku jest uznanie zasług Pana R. Jankowski na rzecz Powiatu Drawskiego. Pan R. Jankowski z zawodu funkcjonariusz państwowy w administracji publicznej.  Do 2013 r. Kierownik Wydziału Szkoła i Kultura w Starostwie Powiatowym w Bad Segeberg (Niemcy). W ramach tej funkcji odpowiadał za patronaty i partnerstwa. Od 2015 r. jest społecznym pełnomocnikiem Powiatu ds. patronatów i partnerstw. Od początku partnerstwa pomiędzy Powiatem Drawskim i Powiatem Segeberg zabiegał o możliwość współpracy placówek oświatowych. Podpisanie umów partnerskich pomiędzy szkołami w 2002 r. poprzedziły wizyty zapoznawcze Dyrektorów szkół. Od tamtego czasu we wszystkich szkołach realizowane były różne wspólne projekty i wymiany. By dokonywać ewaluacji dotychczasowych działań samorządy zabiegają o możliwość cyklicznych spotkań Dyrektorów partnerskich szkół. Współpracę ze strony niemieckiej zawsze koordynował Pan R. Jankowski. To dzięki jego zachętom i wsparciu szkoły realizowały wiele cennych projektów jak np. „Terenowe pojazdy rurowe – kreacja jako element pracy w szkolnym warsztacie samochodowym”, w ramach którego w 2009 r. uczniowie i nauczyciele dwóch współpracujących szkół stworzyli od podstaw pojazdy rurowe, którymi później odbyto wyścigi.
 
Dzięki zaangażowaniu Pana R. Jankowski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku został wyposażony w pracownię gastronomiczną. Od 14 lat szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Drawski prowadzą ożywioną współpracę z partnerami niemieckim, a największymi beneficjentami tych działań są młodzi ludzie – mieszkańcy Powiatu Drawskiego. Nie byłoby to jednak możliwe bez zaangażowania i wsparcia okazywanego przez Pana R. Jankowski. Ponadto Pan R. Jankowski poza edukacją angażuje się i wspiera inne dziedziny współpracy, na uwagę zasługuje przede wszystkim: ochrona środowiska, opieka społeczna, ochrona zdrowia, promocja. W tym też zakresie w maju i wrześniu bieżącego roku odbyły się spotkania poświęcone wypracowaniu wspólnego stanowiska do dalszej współpracy. Kapituła Honorowa na posiedzeniu w dniu 28 września 2016 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Oświaty Rady Powiatu Drawskiego. Zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały Nr XXXI/166/2009 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie zasad nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”  tytuł nadaje Rada Powiatu Drawskiego w drodze uchwały. Biorąc powyższe pod uwagę uzasadnione jest podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
Tytuł nadany uchwałą Rady Powiatu Drawskiego nr XXIII/166/2016 z dnia 21.10.2016 r.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona