Wiesław Romuald Krzywicki Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Pan Wiesław Romuald. Krzywicki od 15 września 1967 r. mieszka w Czaplinku, obejmując kolejne kierownicze stanowiska w miejscowym zakładzie KAZEL, później TELCZY.  Jego zasługą jest utrzymanie w okresie transformacji miejsc pracy w zakładzie-Telczy, której był wówczas dyrektorem, a także pozyskał zagranicznych inwestorów. Dzięki temu w Czaplinku istnieje dzisiaj jeden z największych zakładów przemysłowych w województwie zachodniopomorskim – największy pracodawca na terenie Gminy Czaplinek i Powiatu Drawskiego. W 2000 r. zainicjował powstanie i współorganizował drużynę WOPR w Czaplinku, w której aktywnie działał, w tym uczestnicząc w wielu spektakularnych akcjach ratunkowych. Należał do pomysłodawców utworzenia i inicjatorów powołania Stowarzyszenia  Przyjaciół Czaplinka, w którym od 2006 r. aktywnie działa na niwie samorządowo-społecznej i historycznej. Był inicjatorem powołania lokalnego, bezpłatnego miesięcznika Kurier Czaplinecki (w maju br. ukazał się 189 numer), w którego pracach redakcyjnych aktywnie bierze udział od jego powstania we wrześniu 2006 r., będąc m.in. autorem wielu znaczących publikacji. Zainicjował opracowanie i wydanie 3 tomów książek z cyklu „Ocalić od zapomnienia – Czaplinek 1945-2009”, wydanych w 2009 r. i 2010 r., aktywnie uczestnicząc w pracach redakcyjnych. Jest autorem ponad 60 biografii zasłużonych mieszkańców miasta, gminy i powiatu oraz opracowań części dotyczących przemysłu, służby zdrowia, żeglarstwa. Aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Henrykowskim w Siemczynie, za co otrzymał tytuł Honorowego Członka. Przyczynił się do powołania wydawnictwa p.n. Zeszyty Siemczyńsko - Henrykowskie. Jest zastępcą redaktora naczelnego w tym periodyku i autorem wielu publikacji. Z Jego inicjatywy zorganizowano coroczne badania wad rozwojowych postaw dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym na terenie gminy, prowadzonych przez naukowców z Politechniki Radomskiej. Organizował we współpracy z Gminą Czaplinek i Stowarzyszeniem Henrykowskim konferencję poświęconą aktywizacji obszarów popegeerowskich z terenu powiatu oraz zainicjował badania dzieci z tych terenów. Zainicjował i współorganizował powstanie Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego. Był inicjatorem nadania Ośrodkowi Sportów Wodnych w Czaplinku imienia Antoniego Tołłoczki, wybitnego regionalnego działacza żeglarskiego. Był inicjatorem i twórcą wielu różnych prospołecznych akcji na terenie miasta i gminy. Za wybitne zasługi na polu gospodarczym i społecznym otrzymał 15.06.1983 r. Złoty Krzyż Zasługi. Ponadto posiada wiele innych odznaczeń, m.in.: Medal Zasłużony dla Miasta Czaplinka, Złotą Odznakę WOPR oraz Złotą Odznakę 45-lecia WOPR, Złotą Odznakę Zasłużonego Pracownika Łączności, Odznakę za Zasługi w Rozwoju Województwa Koszalińskiego, Złotą Odznakę Związku Zawodowego Pracowników Łączności, Odznakę Honorową SIMP, Odznakę Honorową PCK.
Zwieńczeniem Jego pracy na rzecz czaplineckiej społeczności było przyznanie decyzją Rady Miejskiej 29.12.2016 r. tytułu „Zasłużony dla Gminy Czaplinek”.                                                                         
 
Tytuł nadany uchwałą Rady Powiatu Drawskiego nr LV/369/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona