Winfried Zylka Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Winfried Zylka 
 
Komisja Oświaty Rady Powiatu Drawskiego zgłosiła wniosek o nadanie tytułu  „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego” dla Pana Winfrieda Zylka. Uzasadnieniem tego wniosku jest uznanie zasług Pana W. Zylka na rzecz Powiatu Drawskiego. Pan W. Zylka od 1990 roku Przewodniczący Rady Powiatu Segeberg. Odznaczony Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Od 1967 r. członek klubu CDU w Radzie Powiatu. Pan Winfried Zylka był inicjatorem nawiązania współpracy pomiędzy Powiatem Segeberg i Powiatem Drawskim, w wyniku czego w marcu 2000 r. władze Powiatu Segeberg i Powiatu Drawskiego podpisały umowę partnerską w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bad Segeberg, która następnie została zatwierdzona w dniu 9 czerwca 2000 roku Uchwałą Nr XXI/148/2000 Rady Powiatu Drawskiego. Celem tego partnerstwa jest wspieranie integracji europejskiej, tworzenie pomostu między państwami zachodniej i wschodniej Europy. Zamierzeniem podpisanej umowy jest utrzymanie i pogłębianie już istniejących dobrych stosunków oraz wspieranie kontaktów między organizacjami i stowarzyszeniami funkcjonującymi na ich terenie, a także wymiana poglądów i doświadczeń między radnymi i przedstawicielami organizacji samorządowych oraz pracownikami administracji. Podpisanie umów partnerskich pomiędzy szkołami nastąpiło w 2002 r. Od tamtego czasu we wszystkich szkołach realizowane były różne wspólne projekty i wymiany. Na podkreślenie zasługuje dobrze rozwinięta współpraca pomiędzy placówkami oświatowymi i wychowawczymi. Kontakty rozwijane poprzez tą formę działalności owocowały wzajemnymi spotkaniami dyrektorów szkół, nauczycieli i młodzieży w Powiecie Drawskim i Powiecie Segeberg.
 
Mając na uwadze w/w zamierzenia i cele współpracy od momentu podpisania umów miały miejsce m.in. następujące spotkania:
 • W dniu 7 maja 2004 r. w sesji uroczystej z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej uczestniczyła delegacja z Powiatu Segeberg,
 • W ramach współpracy w maju 2004 r. w Spichlerzu w Złocieńcu otwarta została wystawa prac artystek (Eriki Omernik i Elfi Saupe) z Powiatu Segeberg, a artysta z naszego Powiatu Pan Jacek Grabowski otworzył wystawę swoich prac w Remizie w Bad Segeberg,
 • W terminie od 11-16.08.2004 r. władze Powiatu Drawskiego
  w ramach współpracy z Powiatem Segeberg uczestniczyły w III Międzynarodowym Festiwalu Chórów, który odbył się w Estonii. Powiat Drawski reprezentowany był przez zespół pod nazwą Ostrowice Band. W Festiwalu uczestniczyły również zespoły z zaprzyjaźnionego Powiatu Segeberg oraz z Estonii i Finlandii,
 • W dniach od 8-12.09.2004 r. odbyła się wizyta 25-osobowej grupy radnych z Powiatu Segeberg. Wizyta miała na celu zapoznanie Radnych z Powiatu Segeberg z funkcjonowaniem administracji samorządowej w Polsce, ponadto Radni mieli okazję zapoznać się z działalnością przedsiębiorstw z terenu powiatu drawskiego, a także poznać wiele atrakcyjnych pod względem turystycznym miejsc w Powiecie Drawskim,
 • W dniach 12-16.09.2005 r. władze Powiatu Drawskiego wraz z Radnymi i kierownikami jednostek organizacyjnych Powiatu oraz pracownikami Starostwa przebywała z wizytą w zaprzyjaźnionym Powiecie Segeberg. Celem tej wizyty była wymiana wspólnych poglądów i doświadczeń oraz zacieśnienie wzajemnej współpracy na wielu płaszczyznach. Delegacja zapoznała się m.in. z funkcjonowaniem administracji samorządowej w Niemczech oraz działalnością wielu przedsiębiorstw z Powiatu Segeberg,
 • W dniach 24-26 września 2015 r. delegacja z Bad Segeberg gościła w naszym Powiecie, gdzie miała możliwość zapoznać się z przedsiębiorczością naszego Powiatu;
 • W marcu 2016 r. władze Powiatu Drawskiego wraz z Radnymi i pracownikami Starostwa przebywali w Powiecie Segeberg gdzie mieli możliwość skorzystać z doświadczeń naszego Partnera w dziedzinach m.in. takich jak: edukacja, ochrona zdrowia, ochrona środowiska, przedsiębiorczość, pomoc społeczna;
 • W maju 2016 r. odbyło się spotkanie Pana Ruedigera Jankowskiego z władzami Powiatu Drawskiego, Kierownikami jednostek organizacyjnych i pracownikami Starostwa, podczas którego omawiano współpracę w dziedzinach takich jak: opieka społeczna, ochrona zdrowia, rynek pracy, ochrona środowiska, edukacja oraz promocja;
 • W dniach 9-11 września 2016 r. miała miejsce wizyta delegacji z Bad Segeberg,  podczas której wypracowano wspólne stanowisko do dalszej współpracy w zakresie m.in. ochrony zdrowia, opieki społecznej, ochrony środowiska. Goście z zaprzyjaźnionego Powiatu uczestniczyli również w Dożynkach Powiatowych.
Kapituła Honorowa na posiedzeniu w dniu 28 września 2016 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Oświaty Rady Powiatu Drawskiego. Zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały Nr XXXI/166/2009 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie zasad nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”  tytuł nadaje Rada Powiatu Drawskiego w drodze uchwały. Biorąc powyższe pod uwagę uzasadnione jest podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
 
Tytuł nadany uchwałą Rady Powiatu Drawskiego nr XXIII/164/2016 z dnia 21.10.2016 r.
 
zm. 20.05.2019 r.
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona