Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego

 https://www.facebook.com/CZKpowiatudrawskiego/

 

ZADANIA
  • Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.
  • Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej.
  • Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności.
  • Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska.
  • Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.
  • Dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum.
  • Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu drawskiego jest Starosta Drawski jako przewodniczący Zarządu Powiatu.

 

Zdjęcie tabelki z danymi

        Logo RSO        
       OSTRZEŻENIA 
Logo RSO 
           słońce z napisem pogoda
         POGODA
Smigłowce
 


 
 
 
 
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona