PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1987Z NA ODCINKU 0+560 (PRZEJAZD KOLEJOWY W M. DRAWSKO POM.) - 4+780 (M. GUDOWO) WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

 

Opis: Przebudowa odcinka drogi powiatowej o długości 4,3 km polega na wykonaniu poszerzenia jezdni do szerokości 6,0 m, wykonaniu ciągów pieszo-rowerowych na całej długości odcinka oraz zmianę oznakowania poziomego i pionowego i urządzeń BRD oraz przebudowę przepustów drogowych. Przebudowa usprawni też odwodnienie obniżonego odcinka drogi znajdującego się przy rampie kolejowej, na którym tworzą się zastoiska wody. 

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona