Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Rok 2020
06-10-2021

Rok 2020

Data wydarzenia: 06-10-2021

1. Zarząd Powiatu Drawskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „ Integracja seniorów miejskich i wiejskich." podaje ofertę do wiadomości publicznej– pobierz plik -  UPROSZCZONA OFERTA  Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Złocieńcu –  tryb pozakonkursowy
Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 22 lipca 2020 roku do Głównego specjalisty do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i z przedsiębiorcami w  Starostwie Powiatowym  w Drawsku Pomorskim lub pocztą elektroniczną na adres r.kowalewicz@powiatdrawski.pl
 
2. Zarząd Powiatu Drawskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „ Przez lata razem" podaje ofertę do wiadomości publicznej– pobierz plik -  UPROSZCZONA OFERTA  Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  koło w Czaplinku –  tryb pozakonkursowy
Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 22 lipca 2020 roku do Głównego specjalisty do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i z przedsiębiorcami w  Starostwie Powiatowym  w Drawsku Pomorskim lub pocztą elektroniczną na adres r.kowalewicz@powiatdrawski.pl
 
3. Zarząd Powiatu Drawskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „ ŻAGLE 2020 „." podaje ofertę do wiadomości publicznej– pobierz plik -  UPROSZCZONA OFERTA  Uczniowskiego klubu sportowego „SZKWAŁ” w Złocieńcu –  tryb pozakonkursowy
Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 22 lipca 2020 roku do Głównego specjalisty do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i z przedsiębiorcami w  Starostwie Powiatowym  w Drawsku Pomorskim lub pocztą elektroniczną na adres r.kowalewicz@powiatdrawski.pl
 
4. Zarząd Powiatu Drawskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „ Upowszechnianie sportów w środowisku wiejskim„." podaje  ofertę do wiadomości publicznej– pobierz plik -  UPROSZCZONA OFERTA  Stowarzyszenia  Sportowe „Sokól”w Suliszewie –  tryb pozakonkursowy
Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 22 lipca 2020 roku do Głównego specjalisty do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i z przedsiębiorcami w  Starostwie Powiatowym  w Drawsku Pomorskim lub pocztą elektroniczną na adres r.kowalewicz@powiatdrawski.pl
 
5.Zarząd Powiatu Drawskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „ Biwak profilaktyczno-wychowawczy dla wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Drawsku Pomorskim”  podaje  ofertę do wiadomości publicznej– pobierz plik -  UPROSZCZONA OFERTA  Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Dzieci i Młodzieży  „Przytulak” –  tryb pozakonkursowy
Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 22 lipca 2020 roku do Głównego specjalisty do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i z przedsiębiorcami w  Starostwie Powiatowym  w Drawsku Pomorskim lub pocztą elektroniczną na adres r.kowalewicz@powiatdrawski.pl
 
6. Zarząd Powiatu Drawskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „ Moje życie jest w moich rękach”  podaje ofertę do wiadomości publicznej– pobierz plik -  UPROSZCZONA OFERTA  Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Carpe Diem” w Złocieńcu  –  tryb pozakonkursowy
Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 23 lipca 2020 roku do Głównego specjalisty do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i z przedsiębiorcami w  Starostwie Powiatowym  w Drawsku Pomorskim lub pocztą elektroniczną na adres r.kowalewicz@powiatdrawski.pl
 
7. Zarząd Powiatu Drawskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „ Promocja sportu wśród mieszkańców Powiatu Drawskiego i promocja Powiatu Drawskiego poprzez sport." podaje ofertę do wiadomości publicznej– pobierz plik – Uczniowski Klub Sportowy „TRAPER” –  tryb pozakonkursowy
Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 23 lipca 2020 roku do Głównego specjalisty do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i z przedsiębiorcami w  Starostwie Powiatowym  w Drawsku Pomorskim lub pocztą elektroniczną na adres r.kowalewicz@powiatdrawski.pl
 
8. Zarząd Powiatu Drawskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „ Jestem świadomym rodzicem." podaje ofertę do wiadomości publicznej– pobierz plik – Stowarzyszenie Na Rzecz  Wspierania Dzieci i Rodziny „FAMILIA” –  tryb pozakonkursowy
Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 27 lipca 2020 roku do Głównego specjalisty do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i z przedsiębiorcami w  Starostwie Powiatowym  w Drawsku Pomorskim lub pocztą elektroniczną na adres r.kowalewicz@powiatdrawski.pl
 
9. Zarząd Powiatu Drawskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „ Razem przeciwko przemocy." podaje ofertę do wiadomości publicznej– pobierz plik – Stowarzyszenie Na Rzecz  Wspierania Dzieci i Rodziny „FAMILIA” –  tryb pozakonkursowy
Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 27 lipca 2020 roku do Głównego specjalisty do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i z przedsiębiorcami w  Starostwie Powiatowym  w Drawsku Pomorskim lub pocztą elektroniczną na adres r.kowalewicz@powiatdrawski.pl
 
10. Zarząd Powiatu Drawskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.
 „ Sztukateria. VIII Festiwal Sztuk Alternatywnych." podaje ofertę do wiadomości publicznej– pobierz plik – Stowarzyszenie Przyjaciół Drawska „Meander” –  tryb pozakonkursowy
Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 28 lipca 2020 roku do Głównego specjalisty do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i z przedsiębiorcami w  Starostwie Powiatowym  w Drawsku Pomorskim lub pocztą elektroniczną na adres r.kowalewicz@powiatdrawski.pl
 
11. Zarząd Powiatu Drawskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „ Flamenco – taniec świata w powiecie drawskim" podaje ofertę do wiadomości publicznej– pobierz plik – Stowarzyszenie – KLUB AKTYWNY -  tryb pozakonkursowy
Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 28 lipca 2020 roku do Głównego specjalisty do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i z przedsiębiorcami w  Starostwie Powiatowym  w Drawsku Pomorskim lub pocztą elektroniczną na adres r.kowalewicz@powiatdrawski.pl
 
12. Zarząd Powiatu Drawskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych " podaje ofertę do wiadomości publicznej– pobierz plik – Stowarzyszenie  Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy Serca”  -  tryb pozakonkursowy
Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 29 lipca 2020 roku do Głównego specjalisty do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i z przedsiębiorcami w  Starostwie Powiatowym  w Drawsku Pomorskim lub pocztą elektroniczną na adres r.kowalewicz@powiatdrawski.pl
 
13. Zarząd Powiatu Drawskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „ Bezpieczeństwo wodne w Powiecie Drawskim" podaje ofertę do wiadomości publicznej– pobierz plik – Stowarzyszenie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Powiatu Drawskiego -  tryb pozakonkursowy
Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 29 lipca 2020 roku do Głównego specjalisty do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i z przedsiębiorcami w  Starostwie Powiatowym  w Drawsku Pomorskim lub pocztą elektroniczną na adres r.kowalewicz@powiatdrawski.pl
 
14. Zarząd Powiatu Drawskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „ Trening i popularyzacja idei wolontariatu. Imieniny Ulicy Studziennej" podaje ofertę do wiadomości publicznej– pobierz plik – Stowarzyszenie  To Tu- Akademia Twórczych Umiejętności w Czaplinku -  tryb pozakonkursowy
Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 29 lipca 2020 roku do Głównego specjalisty do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i z przedsiębiorcami w  Starostwie Powiatowym  w Drawsku Pomorskim lub pocztą elektroniczną na adres r.kowalewicz@powiatdrawski.pl
 
15. Zarząd Powiatu Drawskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „ Projekt Bezpieczeństwo." podaje ofertę do wiadomości publicznej– pobierz plik -  UPROSZCZONA OFERTA  Stowarzyszenia ŻAREK–  tryb pozakonkursowy
Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 2 września 2020 roku do Głównego specjalisty do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi i z przedsiębiorcami w  Starostwie Powiatowym  w Drawsku Pomorskim lub pocztą elektroniczną na adres r.kowalewicz@powiatdrawski.pl
Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Koronawirus ważne informacje
Ikona wirus
Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport
Publiczny
Ikona