Imprezy w powiecie Drukuj Drukuj Zapisz Zapisz

Minęło pięć lat
01-08-2013

Minęło pięć lat

Data wydarzenia: 01-08-2013

W dniu 27 lipca 2013 roku w Gminie Ostrowice odbył się festyn pn.: „Wiejski Festyn Lipcowy w Muzeum PGR w Bolegorzynie, pod honorowym patronatem Starosty Drawskiego Stanisława Cybuli. Wydarzenie wpisuje się w kalendarz obchodów XV- lecia Powiatu Drawskiego.

Impreza została zorganizowana również  z okazji piątej rocznicy powstania Muzeum PGR w Bolegorzynie, podczas której uczestniczyli m.in.: Wicestarosta Drawski Andrzej Brzemiński,  Wójt Gminy Ostrowice Wacław Micewski, Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Jacek Kozłowski, Specjalista ds. Edukacji historii w Muzeum Narodowym w Szczecinie Dr hab. Małgorzata Machałek, Przedstawiciel Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie Oddział Terenowy Drawsko Pomorskie Ryszard Lipiński, Zastępca Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie Arkadiusz Misiuro, Przewodniczący Powiatowej Rady Izb Rolniczych Stanisław Baliński, Przedstawiciel Nadleśnictwa Świdwin Beata Zbonikowska, Prezes Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Drawy” Krzysztof  Zacharzewski, Ks. Proboszcz Parafii Jana Chrzciciela w Kluczewie Piotr Kaczmarek, radni i sołtysi z  Gminy Ostrowice oraz gmin ościennych.

Przypomnijmy:

W tym roku mija 15 lat od ustanowienia samorządu powiatowego w Polsce. Z tego względu Powiatu Drawski zaplanował szereg działań podsumowujących ten istotny jubileusz.

Zgodnie z zasadą subsydiarności powiaty przejęły te zadania, których zasięg i zakres przekracza możliwości gmin. Zadaniem powiatu jest np. rejestracja i aktywizacja bezrobotnych. Wynika to ze specyfiki rynku pracy - miejsca pracy dla mieszkańców jednej gminy mogą być tworzone w gminie sąsiedniej, stąd koordynację działań powierzono administracji ponadgminnej. Analogicznie przedstawia się sytuacja w sferze edukacji. Kompetencje powiatu obejmują szkoły ponadgimnazjalne oraz niektóre szkoły specjalne. Powiat zajmuje się również m.in. szeroko rozumianą pomocą rodzinie i pomocą społeczną, promocją i ochroną zdrowia, drogami powiatowymi, bezpieczeństwem publicznym, ochroną przeciwpożarową, ochroną praw konsumenta, administracją architektoniczno - budowlaną, geodezją i kartografią, rejestracją pojazdów i wydawaniem dokumentów prawa jazdy, ochroną środowiska, kulturą, kulturą fizyczną i turystyką. Powiat prowadzi także szeroko zakrojoną współpracę z organizacjami pozarządowymi, zlecając im różnorodne zadania publiczne do wykonania.

Piętnasta rocznica funkcjonowania obchodzona jest przez wszystkie powiaty w Polsce. Powiat Drawski wkroczył w ten okres szczególnie dumny: ZAJĄŁ I MIEJSCE W KRAJU w najważniejszym rankingu samorządowym, prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich (w kat. do 60 tys. mieszkańców).

O wszystkich imprezach odbywających się w ramach obchodów jubileuszu XV-lecia Powiatu Drawskiego będziemy informować na bieżąco.

Powrót
Związek Powiatów Polskich
Edukacja
ikona
Newsletter

Ikona Newsletter

Zdrowie i opieka społeczna
Ikona
Wnioski
i druki
Ikona dokumenty
Projekty i inwestycje
Ikona drzewko w dłoni
Wsparcie
dla firm w ramach tarczy
Ikona
Transport Publiczny/Transport na życznie
Ikona